bűvdudás

Kalandozók
 • Hozzászólások száma

  985
 • Csatlakozott

 • Utoljára itt járt

1 Követő

Róla: bűvdudás

 • Rang
  berek bolondja
 • Születésnap 1975-03-20

Kalandozós kérdések

 • Mi a kedvenc kasztod?
  Krad-paplovag
 • Mi a kedvenc regényed?
  mostanában a Krabat a Fekete Malomban
 • Ki a kedvenc íród?
  sok van: legyen Umberto Eco
 • Melyik a kedvenc novellád?
  talán H. W. Munntól "A De Petriche-gyűrű"
 • Mi a kedvenc szerepjátékos idézeted?
  Egy törpe előtörténetéből: "...s ekkor levágattam végre azt az igénytelen szakállamat..."
 • Mi a legemlékezetesebb "utolsó mondatod"?
  Söröslovak által letiport barbár mereng: "Miért nem csuktam be inkább azt az átkozott kaput...?"
 • Melyik évben kezdtél el szerepjátékozni?
  1997. (Kr.u.)
 • Hogy keveredtél a Kalandozok.hu-ra?
  "Yneven" át
 • Mi, ki a kedvenc ynevi vallásod, istened?
  talán leginkább Arel
 • Van-e állandó csapatod? Hol? Keresel/biztosítasz-e esetleg játéklegetőséget?
  Nincs már meg a csapatunk, sajnos. S igen, talán Fejérben érdekelne játéklehetőség is...
 • Mi a kedvenc sportod?
  Ha sportnak számít, akkor a kung-fu. Ha nem, akkor mondjuk az íjászat.
 • Mi a kedvenc csokid?
  Némi mazsolás vagy joghurtos tejcsoki bármikor jöhet...
 • Egyéb dolog amit még meg akarsz osztani?
  http://kalandozok.hu/showthread.php?1432-Ki-mivel-foglalkozik-civilben&p=172538#post172538
 1. Halihó! Sárkány; Dzsenn nő lehet boszorkány. Ugyanakkor - az MTK szerint - jelleméből fakadóan a sötétebb praktikáktól távol kell tartania magát. Hogy miért nem lehet egy félelf pap, azt nem tudom, de több tippem is van arra, hogy a fejlesztők annakidején miért döntöttek így. A legvalószínűbb az, hogy az elfek élet- és világszemléletét - mellyel minden bizonnyal félvér ivadékukat is "be van oltva" - nem tartották összeegyeztethetőnek a vallásos rajongással. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy megfelelő előtörténettel, egy emberek között nevelkedett félelfből válhat pap. (Arel, Noir, Alborne, hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsem... ) De ez csak vélemény. Viszont a uwelita amund paplovagnak a lefektetett szabályok szerint sincs akadálya. Ennek ellenére szerintem logikusabb lenne a váltott kasztú karakter: egy isten szolgálatába állni mindenképpen valamiféle szemléletváltást és komoly elköteleződést feltételez, ami a korábbi életvitel bizonyos mértékű feladásával jár együtt.
 2. Halihó! Jibe Führer; köszi a linket! Nekem pl új volt. Az olvasottak alapján ugyan nehéz valamirevaló véleményt mondani, de a szisztéma újszerűnek hat, és semmi olyan nem ötlött a szemembe, amitől riadtan hőköltem volna hátra. Ez már valami. Reméljük, a teszterek jó munkát végeznek az alapokon - ha már születik egy rendszer, legalább legyen jó (azaz átlátható, játszható, ötletes és hangulatos). Senkinek sem hiányzik még egy csalódás.
 3. Szia, Sárkány! Alapesetben nem, a kézben fogott tárgyat védi a személyes aura. Az "Undor" asztrálmozaikkal viszont minden további nélkül.
 4. "Nem gondolom hogy Ynev-en belül terveznék lovasnomádokat létrehozni (nem tudom hogy a déli nomádok mennyire fedik ezt)" Samil Domos; eléggé. A hetedkor alkonyán - a MAGUS jelenében - elsősorban ők képviselik még Yneven ezt a kultúrát (az ilanoriak is efféle gyökerekkel bírnak, de elég hosszú ideje zajlik náluk a letelepedés). Tehát ha mégis rászánnád magad az Ynevre adaptálásra, az ő körükben volna érdemes gondolkodnod. (Lásd még az MTK és a PPL vonatkozó fejezeteit, illetve az idevágó RÚNA-cikket!)
 5. Sziasztok! Nekdolan; a dolog szerintem egyházanként és felekezetenként változik. A különböző istenségeknek eltérő struktúráltságú az egyháza, ezekről - ahogy Sneer is írja - még mindig a PPL-ben találhatod meg a legtöbb információt. Dreina egyháza pl minden bizonnyal sokkal jobban szervezett, mint - teszem azt - Arelé, vagy akár Dartoné, Antohé. A dolgot bonyolítják a fentebb már említett felekezetek, melyek az egyes pyar istenségek különböző aspektusaiban vélik felfedezni az aktuális lényegi elemet (lásd pl Noir esetében). Ezek gyakorta egymással is rivalizálhatnak, bár jó esetben respektálják egymás befolyási övezeteit. Hogy egy adott irányzat épp milyen erős valahol, az viszont nagyban múlhat az egyházi vezetők személyes adottságain, karizmáján, valamint a lakosság mentalitásán, a közhangulaton stb... Azt sem túlzott merészség talán kijelenteni, hogy még a legszervezettebb pyarronita egyházak (pl Dreina) sincsenek - nem lehetnek - jelen minden egyes, politikailag a PÁSZ érdekszférájába tartozó településen, a népesebb városokban viszont a többségük igyekszik így vagy úgy szerepelni (kivéve talán Arelt vagy bizonyos területeken Antohot... ). Az 1 főpap/város-képlet szigorúan véve biztosan nem áll meg, de az elmondható, hogy minél jelentősebb egy település, annál magasabb kvalitású ( egyszerűen felfogva TSZ-ű) pap irányítja az ott működő klérust. Mint ahogy az is valószínű, hogy a környező, kisebb településeken működő papok hozzá fognak tanácsért fordulni, illetve az ő felelőssége alá tartoznak. Hogy aztán ezt a magas beosztású egyházfit épp hogy titulálják (elöljáró? házfőnök? kardinális? apát? "Erion főadronitája"?), azt csak néhány esetben (pl. a uwelitáknál) tudjuk... Ugyanakkor persze az is előfordulhat, hogy egy ilyen fontosabb városban több - teszem azt - dartonita felekezet is jelen van, s az ügy természetétől függ, hogy a hívek épp melyikhez fordulnak a problémáikkal. Hogy ezen felekezetek vezetői aztán hogy jönnek ki egymással, az megint az egyéni hajlandóságaikon múlik - de, lássuk be, roppant kontraproduktív volna, ha elemi szinten sem volnának képesek az együttműködésre. Ezen a téren tehát elég szabad a KM keze; elég ha a PPL ajánlásaira és a józan eszére hallgat. Kiegészítés: A paplovagságról pedig alaphelyzetben elmondható, hogy a mindenkori vezető papság - isteni jóváhagyással bíró - utasításainak fog engedelmeskedni; ugyanakkor ostoba volna az a főpap, aki katonai, stratégiai kérdésekben nem kérné ki a nagymester - alacsonyabb szinten az érintett rendház rangidős paplovagjának - véleményét. És akkor még nem szóltunk a különböző "egyházközti" szervezetekről, melyek tovább árnyalják a rendszert (ezek legeklatánsabb példája, ugye, a pyarroni inkvizíció...)
 6. Üdv! Ami engem illet, én nagyon élveztem a játékot; igaz, ebben bizonyára annak is szerepe volt, hogy ritkán van módom ilyen célból asztalhoz ülni, illetve hogy jó volt találkozni a ritkán látott ismerősökkel. Úgyhogy mindenkinek köszönöm az élményt, aki dolgozott rajta!
 7. Üdv! Szerintem nem logikus, hogy egy varázstárgy, amiben megkötötték a manát 1. továbbra is aktív részese lenne a környezetében zajló manaáramlatoknak (azaz kieresztené/beszívná a manát) és/vagy 2. manamentes helyen "párologtatna" - azaz egyfajta manadiffúzió lépne fel az ilyen területen. A varásztárgyak "lemerülése" inkább csak háziszabályként jöhet szóba, bizonyos tárgyak/rajzolatok/tetoválások esetében, ahol, ez amúgy logikus lehetne. Teszem azt azoknál, amelyek folyamatosan fejtik ki a hatásukat (detektálnak vagy védenek pl.), így elvben szükségük lehet automatikus feltöltődésre is. Szabálykönyvekben azonban én sem találkoztam effélével. A PPL vonatkozó fejezetében ("Játék manamentes területen") is csak az szerepel, hogy "A varázstárgyak az ilyen helyeken továbbra is mágikusnak minősülnek, függetlenül attól, hogy milyen módszerrel készítették őket." (A folytatás is érdekes, bár itt talán kevésbé releváns.) Szó nincs tehát arról, hogy a varázstárgyak ereje csorbulna, vagy hasznavehetetlenné válnának ezek a holmik. Pedig ha valahol, itt biztosan említésre kerülne egy effajta jelenség. Persze létezhet ilyen elgondolás, de a szabálykönyvek - tudtommal - semmi effélét nem sugallnak, vagy pláne nem mondanak ki.
 8. Sziasztok! Csak ismételni tudom magam: nagyon jól hangzik a program, s jó lenne részt is venni rajta. Ketten már biztosan vagyunk a csapatban.
 9. Sziasztok! Nagyon jól hangzik, nagyon jó lenne részt is venni rajta. Lesz majd csapatkereső?
 10. Sziasztok! Érdekes kérdések valóban, én is letenném a magam voksát. Az asztrál- és a mentálsík (az anyagi síkkal együtt) a belső síkok közé tartoznak - azaz a halandók életterének összetartozó részei. (Az asztrál-és a mentálsíkokat - a leírás szerint - azért teremtették az istenek, hogy gátat szabjanak a démonok halandókra gyakorolt befolyásának; jelentsen ez bármit). Ynev fizikai testtel rendelkező érző lényei többnyire mindhármon jelen vannak. Léteznek azonban olyan lények is, amelyek csak az egyiken vagy a másikon észlelhetőek (asztrál, mentállények). Mivel a belső síkok egymással párhuzamosan, összekapcsolódva léteznek, az idő is lényegében azonosan pereg bennük. Az anyagmágia értelemszerűen nem működik az asztrál- és mentálsíkon, de a tér-és az időmágia kihathat mindhárom síkra, és az okos mágiahasználó ki is aknázhatja az ebben rejlő lehetőségeket. (Erre célzott szerintem Magnatis is.) Tehát esete válogatja, de megoldható. Teleportálni egy csak az asztrál- vagy mentálsíkon jelen lévő lényt szerintem nem lehet, mivel az nem tárgy; nincs fizikai valója sem. Térkaput azonban használhatnak ezek az entitások is, ha elég kiegyensúlyozottak (értelmesek) hozzá VAGY kötődnek valamihez/valakihez az anyagi síkon, ami/aki a kapun átkerül (ez esetben "indirekt" kapuhasználók - mondjuk ezen a módon akár teleportálni is lehet őket... ). Nem feledjük, hogy az asztrál- és mentális operációk, melyeket az ynevi varázstudók használnak, az anyagi testen keresztül hatnak, csak mintegy közvetve ezekre a síkokon - főszabályként olyan lényekre, akik az anyagi síkon is jelen vannak. Kifejezetten csak az asztrál vagy a mentálsík struktúrájára hatni, azokat formálni hagyományos mágikus módszerekkel szerintem sem lehet (lásd tetra hsz-ét). Ilyesmivel esetleg az Antyssen, antyss-varázslatokkal volna érdemes próbálkozni, mivel az Álomsík nagyrészt az előbbiek elemeiből építkezik. De ez már tényleg csak a "ha-nagyon-muszáj-volna-én-ezzel-próbálkoznék"-kategória. Azt már csak kiegészítésként fűzném hozzá, hogy a halandók asztrál- és mentálteste nem feltétlenül enyészik el az illető halálakor. Nem egy mágiaforma az "ideát" maradt, a porhüvelyhez, tárgyakhoz kötődő emlékekkel, érzésekkel manipulál. Illetve a külső síkokra távozó - s onnét megidézhető - lélek egyes (jellemzően külső) rétegei is őrzik ezen jellemzőket (személyiség). Az élőhalottak egyes csoportjairól pedig még nem is szóltunk.
 11. Még nem, de már egy jelentős lépés afelé...
 12. Üdv! Ha akadna néhány vállalkozó kedvű csapattárs, az idén tavasszal is megpróbálkoznék egy szekszárdi játékkal.
 13. Halihó! Lestus Samil; mondjuk úgy, hogy a futó alkalmak egyike., ami hébe-hóba rámtör... Semmi igazán komoly. Jó olvasgatást! (Ha nem rettentenek a nagyobb szépirodalmi falatok, esetleg érdemes próbát tenned Kovai Lőrinc "A Nagysámán" című regényével is. Bár arra készülj, hogy sem a nyelvezete, se a képi világa nem túl populáris.)
 14. Üdv! Egy kis kiegészítés: most nézem, hogy a Sogron lángjai 3736-ban, a Tűzön, vízen, árnyékban pedig 3758-ban játszódik. Teljesen érthető módon - ahogy Krys Tal Line is írja - történetszálanként más és más az ynevi "jelen". A fentiekből látszik, hogy Dél-Ynev kicsit le van maradva - bár a Sötét térítő mintha valamivel előrébb tartana, mint a többi déli történet (manifesztációs regények és novellák vagy a Garmacor-ciklus).
 15. Halihó! Bitschak; azt jelenti, hogy ahány tapasztalati szintje óta használja a pszit, annyi pszi-pontot használhat fel a diszciplínára. A pszi-használat szintjéről az ETK 116. oldalán találhatunk leírást: "A pszi-alkalmazás szintje egyidőben növekszik a karakter Tapasztalati Szintjével. Ez tehát azt jelenti, hogy amint valaki a következő Tapasztalati Szintre lép, magasabb pszi-alkalmazói szintre is jut, feltéve, hogy már megismerkedett ezzel a tudománnyal. (...) PÉLDÁUL: Egy első Tapasztalati Szintű karakter, ha rendelkezik pszi képzettséggel - akár, mert erre áldozta Képzettség Pontjait, akár, mert kasztja miatt automatikusan megkapta ezt a képzettséget - amikor második Tapasztalati Szintre lép, második szintű pszi-alkalmazó lesz. Ha csak negyedik Tapasztalati Szinten tudta megszerezni a pszi-képzettséget, akkor negyedik Tapasztalati Szinten lesz első szintű pszi-alkalmazó, ötödik Tapasztalati Szinten második szintű pszi-alkalmazó és így tovább." Esetünkben tehát, ha a karakter harmadik szintű pszi-alkalmazó, három pszi-pontot fordíthat az Összpontosítás diszciplínára, azaz az egy kör lejártával +15%-ot kaphat a százalékos, 3-at az egyszerű próbadobásaira - vagy épp +15-öt a CÉ-jére.