Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S.

Istenek, Papok, Paplovagok és a vallás


Higins

Recommended Posts

Nos Huszár!!Én teljesen egyet értek Shalafival (már cssak azért is mert a törpék összetartanak.. :wink: )mert igaza van...és szerintem a páfárny a rokonod....de mint már emliítettem volt a az emberek azért találták ki istent mert kellet hinniük valamiben...és mikor szükséget szenvednek valamiben legyen kitől segítséget várni;vagy legyen kit szidni...gondolj csak a középkorra...ott mennyi esélye votl 1 parasztembetnek a jobb életre...gyakorlatilag semmi..ezért volt akkor a legerősebb a kereszténység ésa az istenhit...tehát mindent összevetve az én véleményem 90%ban megegyezik Shalafi kollégám véleményével!!! :!:

Link a hozzászóláshoz

Ellena a tipikus nőiesség megtestesítője... Mint ilyen a lányok körében egész jól ellehet jáccadozni papnőivel.

Ha belegondolunk akkor hijába trónbitorló Tharr akkor is ő a Kyr istencsalád jelenlegi feje. Hijába volt csak egy egyszerű kíndémon ő bizonyúlt családja legerősebb istenének, így megérdemli a hejét, függetlenűl attól, hogy a dinamikus rendből a pusztító káoszba vezeti kultusza az istencsalád utolsó híveit...

Weilát már hivatalosan nem tartják számon az ő kultusza már leáldozott, az a feltételezhetően egy csoport mej még a hanyatló istenhez intézi imáit (Miracel Adeptia) nem teszi soha olyan erőssé Weilát, hogy visszatérhessen, de ha mégis akkor sem tudja már visszaszerezni régi helyét a trónon, Tharr papjai és a Hatalmasok meg a boszorkány hadurak és hercegek fölött halandó népcsoport pedig nem bír győzelmet aratni.

Link a hozzászóláshoz

Fürge: kösz, Tooma áldja nevedet és utódaid nevét örökké!

Huszár (nem akarlak megbántani, de) nem sok a különbség te és a páfány között ha hiszel holmi istenben.

Egyépként nem vagytok testvérek csak egy pontra vezethető vissza az ősfátok (vagy mi).

Ellana: róluk csak hogy amíg szétteszik a lábukat addig ők legjobb információkereskedők... :arrow: szóval ha infót akarsz fizess be egy drága menetet.

Tharrért nem vagyok oda, egyépként is Toron ellensége tarinnak, egyépként meg egy nagyon elkorcsolsult helynek tartom. Meg ellentmonndásos az egyházi hiererchia (szerintem van) tharral a K

Link a hozzászóláshoz

nos, h ki meben hisz, az a saját magánügye...h ki kit vet meg, néz le ezért, az is...

nem kell a másikat lenézni,leszólni, megkövezni, mert ő más képp lát/gondol/érez dolgokat...

nézd shalafi:nekem akkor már az hihetőbbnek tűnik az, h megteremtte valaki a földet/embert/stb-t, mert olyan logika, összettség, és miegymás van benne, ami magától nem alakulhatna ki...

te azt mondod, h tök jó ez a darwin elmélet:én is elhiszem, csak nekem, mint laikusnak lenne egy-két kérdésm, amire ha valaki értelmes, elfogadható magyarázattal tud szolgálni - és itt nem arra gondolok, h azért, mert azt tanitják a suliban....stb...-, akkor ok.meggyőzött arról, h igen igy alakultunk ki...

de amig nem tud vki annál jobbat, h teremteték az embert, addig nem hinném, h van miről magyarázni...és itt nem a hitről, nem hitről, hinii vkiben/vmiben, v nem hinni vkiben/vmiben -ről van szó.hanem arról, h mégis hogyan lettünk...

nos van iiten pár kérdés, ami nem hagy nyugodni azóta, mióta elöször hallottam, és felfogtam, talán meg is értettem a darwin elméletet:

-mégis hogy a jó búbánatban jöttünk ki a szárazföldre-vagyis őseink a moszatok, meg hasonlóak..?????

-ok.a halak "kiugrottak" megnézni mégis mijen az idő a száraz füldön....jó

-aztán a "halak", vagyis a vízben élő ősrokonaink( :? :shock: :x ) felmásztak a fákra, majd repültek is????

-aztán az egyik fán élő szőrös dög leesett, eltört a karja/lába/gerince, akármi, és onnantól nem tudott vissza mászni a fára???

-lenn maradt, és hüp-hüp-hüp - barbatrükk lett az ember...???

-??????

ami a vallást érinti: én aztat mondom, h kell lennie vmi felsőbb hatalomnak, aki nem irányit, csak egyszer létre hozzott mindket, és azóta hagyja a dolgokat a saját medrükben folyni...amuigy komolyabb nézeteim nincsenek, mivel nem akarok egyik "fél"hez sem úgymond tartozni, mármint:

->előre keresztesek; Isten nevében irtsuk ki a pogányokat/muzulmánokat/mindenkit, aki nem ugy gondolokodik, mint mi...

->mocskos Isten hívők, jöjjetetk bajtársaim irtsuk ki őket, hisz nincs isten, stbstbstb...

reélem érthetően fogalmaztam...

na ennyit dióhéjban :D

Link a hozzászóláshoz

Szerintem még mindig Weila a legjobb, bár már tényleg kevesen vannak, akik őt imádják, bár Calowynen még vagyunk elegen.

Tharr csak egy alvilági démon, aki véletlenül isteni rangra emelkedett (bár ne tette volna). Ez az egész káoszra épülő egyház nekem valahogy nagyon nem jön be.

A sogronitákat sajnos háttérbe szorítják Tharr hívei, és Ordannak meg nincs elég ereje megdönteni a káosz egyházát, mert túl sok a tharros bmester, pap, miegyéb, és mögöttük áll teljes Toron. :(:(:(

Link a hozzászóláshoz

Hát lehet hogy ellenségek leszünk Madovick. :wink:

Számomra Toron a minden. Ez a kaotikus rendszert amej Tharr hívei között müködik, és a folyamatos politikai áskálódás, a kasztrendszer és a nem elhanyagólható misztikus múlt számomra kiemeli Toront az "egyhangú" birodalmak homályából!

Tharr vallása valóban előbb utóbb Toron bukását eredményezi majd! De most még virágzásának csúcsán van és valami azt súgja, hogy ez az időszak még sokáig fog tartani.....

Link a hozzászóláshoz

Tharr szolgái valóban meglehetös ellenszenvvel viseltetnek a Kyr-pantheon többi tagjával szemben, de ha Ordan elég eröt gyüjtene, hogy megdöntse toronban a Tharr hit hatalmát, nem hinném, hogy ök kevésbé könyörületesen bánnának a többi isten hívei iránt. Ha jól tudom legalább annyira gyülölik - ha nem jobban - Morgena szolgálóit mint a Háromfejü kígyópapjait... (lásd.: J. V. D. Boomen: Sogron Lángjai)

Link a hozzászóláshoz

Szerintem Toron csak szánalmas utánzata az egykori Kyriának, ahol Tharr hívei nem gyakoroltak valami nagy hatalmat.

Akkor Weila volt a főisten, és a birodalom bukása után így is maradhatott vlna, de a Godorai Függőkertben rosszra fordultak a dolgok. Tharr nagyon csúnyán elárulta a Sorskovácsot!! :evil:

Remélem hamarosan újra partraszállnak a kyrek,akiknek természetesen még mindig Weila a főistenük, és helyreteszik az eltévelyedett Toront :D

Link a hozzászóláshoz

Ahoz a toroni Hatalmasoknak és a császári légióknak is lessz egy két szava! :wink:

Toron eggyáltalán nem olyan gyenge mint ahogyan azt eggyesek hiszik, a Tharr vallás megosztja valóban a toroni népeket de egyben össze is tartja. A vallás és a császárság erejét bizonyítja, hogy eddig mind a 14 zászlóháború után állva maradt, és nem eggyben győztes hatalomként vett részt! (Erről jut eszembe: így a fekete hadurak is nagy szövetségesei Toronnak!)

Link a hozzászóláshoz

At elfelejtetted, hogy hatalmasok Calowynen is vannak ám!!!

Meg persze van nekik jó kis hadseregük, ami szerintem nagyobb mint Toroné, akit lefoglalnak a Zászlóháborúk. Ugyanígy sikerült a kyreknek pár év alatt leverni Crantát, pedig ott is volt erő bőven. :D

A Vörös Hadurak szerinted mit csinálnának egy ilyen helyzetben?

Link a hozzászóláshoz

(Igazat adok neked Toron egy ilyen helyzetben csak néhány évtizedig húzná! Még szerencse hogy Calowyn messze van.)

Hát akkor mielőt elkanyarodna a téma egy ismételtenes világméretű háborúskodásba kanyarodjunk vissza az istenekhez.

Hogy Tharr elfog bukni előb-vagy utób az bizonyos, hiszen a változás tőrvénye ellen még Ranagol sem tud ellenszegülni. (De ő tudja elódázni egyedűl a pusztulását!!!) Weila ynevi hatalma a teljes pusztulás szélén van, ha csak valami csoda nem tőrténik nem hiszem, hogy sokáig huzza még! (csak néhány 100 évig.... :wink: )

Link a hozzászóláshoz

Üdv!

Ellana több ennél. a szerelem istennője is, és mint ilyen az élet szépségeivel van erős kapcsolatban és magával az élettel... egyébként a papnői nem azok a dolgos hölgyecskék, akiknek sokan tartják őket... azért élnek hogy megtanítsák szeretni az ermbereket....

egyébként az emberek mindig is találtak ki isteneket és az istenek erejét a híveik adták... azok az istenek pedig akik elvesztették híveiket, nem haltak meg, csupán

" beleszürkültek az idő végtelen folyamába".

Link a hozzászóláshoz

Eleinor: csak a te kedvedért!! Idézet a Summáriumból:

Igere:

A Kyrek nagyasszonya; bár eggyes ösi szövegekben teremtőként szerepel, valószínű, hogy csak a világ arculatának alakításában segédkezett, a létrehozásában nem. A Calowynon máig létező Kyr állam legkedveltebb istenének tartják, s ezen nincs mit csodálkozni: számos tény támasztja alá a feltételezést, hogy a Kyr társadalom kialakulása után évezredekig anyajogú volt, s hogy a matriarchák uralmának csak a negydkor hajnalán vetettek véget nem épp kíméletes eszközökkel a terjeszkedéspárti (zömmel Weila hívő) férfiak.

Igere kultuszában egyfelől a bűntudat, másfelől a feloldozás iránti igény öltött testet; ez magyarázza, hogy az istennő szent helyei voltak a legg inpozánsabbak az Yneven emelt Kyr szakrális épületek közűl. Igere testesítette meg a termékenységet, a születést és a fejlődést, de ő volt a világosság istennője is - napjainkban már különlegesnek rémlik, de eggyes falfestményeken az éjszakát, az elmúlást jelképező Tharr jobbján, vele kézenfogva ábrázolják. Szent szinbóluma az aranyló búzakalász volt. Hatalmat adott anyrjainak a teremtett lények és az időjárás felett, de sosem vitt végba olyan látványos csodákat, amelyekkel pl. Sogron gyarapította hívei táborát. Beavatotjai tengerkék, vagy hófehér köntöst viseltek, homlokpántjukon áttetszó drágaköveket hordtak, és a háborúban nem csak az oktatásban és a gyógyításban jeleskedtek- a már ismert tényezők mellet ezzel magyarázható, hogy az istennő kultusza a bukását követő első évezredben kiveszett az ynevi kontinensről...

Link a hozzászóláshoz

A hozzászóláshoz be kell lépned, vagy regisztrálnod Kalandozó!

Kizárólag a városőrség által átvizsgált kalandozók hagyhatnak válaszokat.

Kalandozónév regisztrálása

Regisztált kalandozóként felhőtlenebb az élet!

Csatlakozás a Kalandozókhoz

Bejelentkezés

Már velünk kalandozol? Lépj be!

Belépés
×
×
  • Új...