Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S.
Keresés Itt
  • Több lehetőség...
Eredmények keresés, amik...
Eremények keresése...

Dumaterem


Gem Kapocs

Recommended Posts

Az Északi Szövetség a következőt írja:

"Eren lakóit ősi gyűlöltség köti össze az elfekkel. Még a kevertvérüek is kaphatnak néhány keresetlen megjegyzést, de a könnyűléptű nép egy tisztavérű gyermekének felbukkanásakor egyenesen hajtóvadászatot hirdetnek a helybéliek. Persze a másik fél sem hagyja ennyiben a dolgot: időről időre bosszúszomjas elfek tűnnek föl Eligor birodalmában, akik képességeikhez mérten törlesztenek régi és új sérelmeikért, óriási felháborodást keltve ezzel a képmutató ereniekben. Az ereniek kegyetlenkedésig fajuló, már-már ösztönös elfgyűlöletének oka egy elmélet szerint a hatodkorban gyökeredzik: távol-nyugati szállásterületeikről talán Sirenar lakói űzhették el őket. (megj.: az irlavokat) Az Erenben szórványosan élő elfekkel szembeni lappangó ellenérzéseket egy jellemzően emberi meggondolatlanság hozta felszínre. P.sz. 2942-ben az ereni trónörökös, Baragon gróf - a figyelmeztető jelekkel mit sem törődve - szentséggyalázó módon kivágatott egy uscayha-ligetet. Mivel a bocsánatkérés elmaradt, a sereneyák végeztek vele. Atyja, Oleseagon herceg mélységes haragra gerjedt, és haddal támadt az ereni elf kolóniákra, ám az erdők mélyén elrejtőzött hosszúéletüeket nem tudta maradéktalanul kézre keríteni. Bárhogyan csiították is övéiket az elf bölcsek, a hajtóvadászatot követően egy Mallior-szekta bosszút esküdött, és válogatás nélkül elpusztított minden udvarházat, falut és tanyát, nem sokra becsülve a kérészéltüek amúgy is rövidre szabott idejét. A kilátástalan háborúságnak a masgariták vetettek véget: kitenyésztettek egy félig-meddig mágikus kopófajt, amelyet az elfek sem kicselezni, sem elbűvölni nem tudtak, így a hercegi erdőjárók kiszorították a könnyűléptüek népét Eren területéről. A viszály tüzét a jelenkorban Eligor herceg is táplálja: testőrségét aunokból, sáskaharcosokból toborozza, elfvadászokat gyűjt az udvarába, harcias kirohanásaival pedig mind erőteljesebben elidegeníti az Északi Szövetség ügyétől Sirenart és az elf szórványokat."

Link a hozzászóláshoz

Üdv!

Ebbe azért beleszólnék... nem biztos, hogy a legjobb forrás az Északi szövetség, ami csak "tegnap" jelent meg... már csak azért nem, mert a Szürkecsuklyások eléggé benézték a dolgot.

Már-már azt is kijelenteném, hogy Erenben nincs olyan elf gyűlölet, amelyet a késői divat hívott életre egyes háttéranyagokban...

Az egész gyökere az annak idején a Rúnában megjelent, azóta kötetben is megszerezhető GA novella, a Jutalomjáték (Rónában Play for mortal alcímmel).

Itt írja először, hogy NÉHÁNY, DEKADENS, az átlagtól szélsőségesen eltérő NEMES Erenben unalmában azzal szórakozik, hogy néha elfvadászatot rendez... Ennek okára a novella nem világít rá.

Később - azt hiszem fórumokon, mert nem könyvben - közöltek két verziót is ennek okára, az egyik, hogy az ereni herceget nem tudta megvédeni elf kísérete, a másik meg valami aunokkal való barátkozás? De az ellentét (akkor még) kimerült annyiban, hogy néhány nemes, kb. ilyen bűnözés szintjén néha levadászta őket.

Na, a Bíborgyöngyökben, a lassan minőséget romló és leköszönő Renier kitalálta az Elfvadász karakterét, és onnantól kezdve külön foglalkozás lett az elfvadászat, meg hős, aki csinálja, sőt, hogy igazát védje, a fórumokon már ilyen az ereniek zsigereiben ott motoszkál az elfgyűlölet születésüktől kezdve és hasonló kijelentések láttak napvilágot. Sőt, ami nekem pl. kifejezetten fájt, nyilvánvaló hazugsága ellenére olyan háttéranyagok láttak napvilágot, ami eredeti, ősi MAGUS koncepciónak próbálta beállítani ezt, példaként hozva történelmi eseményeket... amiben a MAGUS történelmet ismerők elég hamar ráismertek a Szürkecsuklyások - meglehetősen új - történelmi munkáira és koncepcióira... De hát Renier védte magát meg a szemétre-való főhősét, mert hát GA sem állt mellé egyértelműen.

Szerencsére a Bjborgyöngyök végére kiirtották ezt a koncepciót, és helyretették a dolgokat, kezdve azzal, hogy az elfekről kiderült, miért hagyták magukat, Eligor pedig visszatérvén törvénybe iktatta az elfölés tilalmát. Igaz, szerencsétlen segédírók, akikre maradt RR mocskának eltakarítása, az ő kései koncepciójából kellett, hogy kiinduljanak, holott eredetileg ez nem volt ekkora, ennyire magától értetődő és zsigerekben gyökerező gyűlölség... mindössze egy bűnözés szintű dekadens túlkapás.

Figyelembe véve a MAGUS értékrendszerét, én személy szerint nem is láttam szívesen az ennyire szélsőséges nemhogy karaktert, de éljenezni, főhősnek való irányzatot... persze sokan, akik nem gondolkodnak, egy "cool" mindenkit gondolkodás nélkül megölő főhős tetszetős... nem osztom a véleményüket.

Szóval, röviden: Ha nem követed az újdonságokat és az eredeti koncepciónál maradsz: az elfeket nem gyűlölik Erenben, csak van pár arc, aki ezzel szórakozik, amíg fel nem képelik.

Ha minden anyagot figyelembe véve a legújabb koncepciót, illetve annak állását akarod alkalmazni, akkor Erenben eléggé elszaporodott az elfgyűlölet, aminek Eligor hazatérvén kemény kézzel véget is vetett. És az Ereniek eléggé hűek és kötelességtudóak.. követik vezérüket, aki meg jól odacsap, ha valaki mégsem. Tehát jelenleg nemigen van elföldöklés Erenben.

Link a hozzászóláshoz

Sziasztok!

A fenti téma kapcsán: eléggé nyilvánvaló, hogy az egyes M* források az elf-ereni problémakört másként és másként látják, kezelik. Én ezt úgy képezem le, hogy a konfliktus gyökerének, mértékének a megítélése magán Yneven sem közismert, illetve egységes. Talán (ismétlem, talán) a leghelyesebb a hercegség és a Nép viszonyát - valami múltbéli kalamitás okán - külpolitikai téren hűvösnek, távolságtartónak, diplomatikusnak elképzelni. Ezzel együtt a szövetségi munkakapcsolatnak működnie kell, mindkét félnek elemi érdeke a status quo fenntartása.

Az elfojtott feszültségek logikus következménye, hogy mindkét oldal szélsőségeseinek (Mallior-szekták, dekadens erv nemesi páholyok, önjelölt igazságosztók) részéről bizony történnek atrocitások. Az ervek vére heves, az elfek emlékezete pedig meglehetősen hosszú, s nem felejtenek egykönnyen. Ezeket a túlkapásokat aztán a józanabb reálpolitikusok lesznek kénytelenek diplomáciai manőverekkel (több-kevesebb sikerrel) elsimítani.

A 13. zászlóháború után pl. meglehetősen erőre kaptak az elfeket ostorozó hangok Eligor környezetében, minekután Sirenar hivatalosan és tevőlegesen távol maradt a konfliktustól... De az aun testőrség - amennyiben a hírek igazak - megint csak egy arcba hajított kesztyű a másik fél részéről. Pro és kontra, pro és kontra...

Hogy mi indukálta a néha gyűlölködéssé fajuló konfliktust? Jó eséllyel az, hogy valaki rossz pillanatban egy mélyütéssel válaszolt az egyik provokációra.

Szerkesztve ekkor: , bűvdudás által
Link a hozzászóláshoz

Üdv!

Pusztán a forrásokhoz tenném hozzá a '97-es ETK-ban Eren leírásában (430. o.) szereplő passzust:

"Eren lakói - a haonweilliektől eltérően - ki nem állhatják az elfeket, s még a kevert vérűek is kaphatnak pár keresetlen megjegyzést, ha a hercegségbe visz az útjuk."

A Syrand által idézett szöveg eleje lényegében ezen mondat érdekes "fokozása"; az is figyelemre méltó, hogy a szövegkörnyezetből ítélve valószínűleg útólag szúrták be ezt az apró bekezdést.

(Az is felmerült bennem, hogy ha ennek az egésznek a legenyhébb formája is igaz, akkor Eren területén nem lehet igazán sok elf - egyáltalán meg tudja különböztetni egy átlag ereni paraszt a félelfet a tisztavérűtől?)

Ami az újabb forrásokat illeti, én egy dolgot érzek teljesen képtelennek: az aun testőrséget. Figyelembe véve az emberek és az aunok mentalitását és esztétikai értékrendjét, szerintem nincs épeszű ember, aki a közelében akarna tudni egy efféle fajzatot.

(Mellesleg: az ETK-s Bestiáriumonban szereplőkön kívül jelent meg valahol érdemi információ magukról az aunokról?)

Link a hozzászóláshoz
(Mellesleg: az ETK-s Bestiáriumonban szereplőkön kívül jelent meg valahol érdemi információ magukról az aunokról?)

Nem igazán. Az ynev.hu-n ment egy kis ötletelés, de a hivatalos források nem foglaltak igazán markánsan állást, mi a jelenlegi helyzet aun-fronton. Maguk az alkotók is óvatosan fogalmaznak. Az egyik pillanatban az tűnt biztos, hogy nem bolyalkotó rovarokról van szó, a másikban a mos-quin rokonság kérdése merült fel... Ötletelés volt, de aztán meg is rekedt itt. Majd alakul, talán... ha egy kreatívabb író felkarolja a fajt.

Link a hozzászóláshoz

Azért érdekes, hogy DnD-ből azért kell újabb és újabb verziókat nyomni, mert elfogy a kiadható kiegészítő, MAGUS-ék meg alapvető dolgokat sem voltak képesek leírni konzisztensen. Szükség lenne egy alapos világleírásra, de ami van, az is ellentmondásos. Hiába, kis ország, kis piac.

Link a hozzászóláshoz

Azt nem mondtam, hogy nem ellentmondásos, viszont brutális anyagszegénységben szenved a MAGUS-os társadalom, teremtettek egy orbitálisan hatalmas világot, amit aztán nem tudtak feltölteni tartalommal. Persze, a DnD nem tökéletes, de az biztos, hogy bőséges segédanyag található hozzá. Csak hát ugye a piac az nincs meg egy MAGUS kiegészítő-sorozatra.

Link a hozzászóláshoz
Az Északi Szövetség a következőt írja:"Eren lakóit ősi gyűlöltség köti össze az elfekkel. Még a kevertvérüek is kaphatnak néhány keresetlen megjegyzést, de a könnyűléptű nép egy tisztavérű gyermekének felbukkanásakor egyenesen hajtóvadászatot hirdetnek a helybéliek. Persze a másik fél sem hagyja ennyiben a dolgot: időről időre bosszúszomjas elfek tűnnek föl Eligor birodalmában, akik képességeikhez mérten törlesztenek régi és új sérelmeikért, óriási felháborodást keltve ezzel a képmutató ereniekben. Az ereniek kegyetlenkedésig fajuló, már-már ösztönös elfgyűlöletének oka egy elmélet szerint a hatodkorban gyökeredzik: távol-nyugati szállásterületeikről talán Sirenar lakói űzhették el őket. (megj.: az irlavokat) Az Erenben szórványosan élő elfekkel szembeni lappangó ellenérzéseket egy jellemzően emberi meggondolatlanság hozta felszínre. P.sz. 2942-ben az ereni trónörökös, Baragon gróf - a figyelmeztető jelekkel mit sem törődve - szentséggyalázó módon kivágatott egy uscayha-ligetet. Mivel a bocsánatkérés elmaradt, a sereneyák végeztek vele. Atyja, Oleseagon herceg mélységes haragra gerjedt, és haddal támadt az ereni elf kolóniákra, ám az erdők mélyén elrejtőzött hosszúéletüeket nem tudta maradéktalanul kézre keríteni. Bárhogyan csiították is övéiket az elf bölcsek, a hajtóvadászatot követően egy Mallior-szekta bosszút esküdött, és válogatás nélkül elpusztított minden udvarházat, falut és tanyát, nem sokra becsülve a kérészéltüek amúgy is rövidre szabott idejét. A kilátástalan háborúságnak a masgariták vetettek véget: kitenyésztettek egy félig-meddig mágikus kopófajt, amelyet az elfek sem kicselezni, sem elbűvölni nem tudtak, így a hercegi erdőjárók kiszorították a könnyűléptüek népét Eren területéről. A viszály tüzét a jelenkorban Eligor herceg is táplálja: testőrségét aunokból, sáskaharcosokból toborozza, elfvadászokat gyűjt az udvarába, harcias kirohanásaival pedig mind erőteljesebben elidegeníti az Északi Szövetség ügyétől Sirenart és az elf szórványokat."
A Summarium (Első Kiadás - 1996) a következőt írja:"Létezik azonban a vadászatnak egy másféle változata is, melyet igen sokan űznek, s az űzött vad nem a vadonlakó állatok közül kerül ki. Az elfek hajtása ez. Valamely végzetes félreértést, kétértelmű cselekedetet is okolhatnánk ezért a rút szokásért, tény azonban, hogy ma már egyik fél sem emlékszik arra, honnét ered a békíthetetlen ellenségeskedés. Eren lakói - a haonwelliektől eltérően - egyáltalán nem nézik jó szemmel a hosszúéletűeket, s ha valahol mégis felbukkan egy, szabályos hajtóvadászatot hirdetnek ellene. Még a kevertvérüek is kaphatnak pár keresetlen megjegyzést, ha a hercegségen át visz az útjuk. Persze a másik fél sem hagyja annyiban a dolgot: időről időre feltűnnek Eligor birodalmában bosszúszomjas elfek, akik képességeikhez mérten törlesztenek az elszenvedett sérelmekért, óriási felháborodást váltva ki a képmutató ereni nemesekből. Uwel a megmondhatója, hány álcákban bújt, megkeseredett lelkű elf él országszerte, akit csak a visszavágás reménye éltet."A Szürkék kicsit kiszínezték a történetet, de a lényeg ugyanaz. A Jutalomjáték is '96-ban jelent meg - vagy tévedek? szerk.: utánanéztem, '94-ben. Bár ez nem oszt, nem szoroz. Szerkesztve ekkor: , Syrand Caldern által
Link a hozzászóláshoz
Köszönöm a válaszokat!Most már nagyjából össze állt bennem a kép.A válaszokból azt vonom le, hogy ezek a vadászgató "sportemberek" egyfajta Ku Klux Klan szerű, unatkozó, dekadens nemesek lehetnek. Az én Ynevemen legalább is azok lesznek.
Ha a kánont vesszük alapul, ez messze túlhaladja a "néhány unatkozó nemes passzióját". Ez zsigerből jön, és megtalálható a pórnép között ugyanúgy, ahogy a legfelsőbb nemesi körökben. Ha lecsupaszítod a vázat, akkor a következőképpen nézhet ki a dolog: Eren erdős vidék, amit mind a két faj (kultúra?) magának követel - ez egy amolyan "amerikai őslakosok - angol/francia/spanyol hódítók" ellentét.Eren rideg ország, militarista, agresszív, jelentős nemzeti öntudattal, igazi fekete bárány az Északi szövetségben - ha nem lenne Toron, rég nekiesett volna a szövetségeseinek - mint ahogy erre nem egyszer volt már példa.
Link a hozzászóláshoz

Garmacor!

Kicsit kutakodtam elfek-Eren-vonalon. Gáspár András a következőket írta a kérdésről:

"...a negatív diszkrimináció ősforrása az irodalmi Eligor JK előképe volt. A dolog sajnos nem egyéb, mint egy önálló életre kelt szerepjátékos geg, aminek M*-ba való beemelésekor a távlati következményeket egyikünk sem gondolta végig.

Ynevre visszatérve: az elfek elleni atrocitások a kék herceg eltűnéséig csak suba alatt folytak, a hatóságok hallgatólagosan sem támogatták őket. A BGY minisorozatban ábrázolt/jelzett durvulások csak Eligor távolléte/akadályoztatása idején voltak jellemzőek, és miután "magára talált", könyörtelenül véget vetett nekik.

Mivel Haonwell viszonya kimondottan jó az elfekkel, Gianag pedig gyakorlatilag szimbiózisban él a vanírokkal, az erveket nem igazán lehet kirekesztőnek bélyegezni. Az ereni állapot egy karizmatikus vezető (általa sem kívánt) hatása a szűkebb környezetére, és egyben egy olyan földi szoc. működési zavar kivetülése, aminek a generálkoncepció szerint nincs Yneven semmi keresnivalója.

A 13. zászlóháborúban a sirenari szerepvállalás korlátozott volt. Ebben az ereni tényező is szerepet játszhatott, Eligor elfekkel kapcsolatos ellenérzései viszont sokkal régebbiek."

Hát így... :)

Link a hozzászóláshoz
Én nem érzem úgy, hogy Ynev-idegen lenne a rasszizmus, idegengyűlölet...

Az én olvasatomban ezt a forrás sem állítja, csupán azt, hogy ez az ervek kapcsán nem életszagú. Gorvik és Toron például kimondottan (és vállaltan) rasszista kultúrkör, legalábbis ami a fő ideológiai áramlatait illeti. Persze ezek jellemzőiben gyökeresek a különbségek.

Link a hozzászóláshoz
Garmacor!

Kicsit kutakodtam elfek-Eren-vonalon. Gáspár András a következőket írta a kérdésről:

"...a negatív diszkrimináció ősforrása az irodalmi Eligor JK előképe volt. A dolog sajnos nem egyéb, mint egy önálló életre kelt szerepjátékos geg, aminek M*-ba való beemelésekor a távlati következményeket egyikünk sem gondolta végig.

Ynevre visszatérve: az elfek elleni atrocitások a kék herceg eltűnéséig csak suba alatt folytak, a hatóságok hallgatólagosan sem támogatták őket. A BGY minisorozatban ábrázolt/jelzett durvulások csak Eligor távolléte/akadályoztatása idején voltak jellemzőek, és miután "magára talált", könyörtelenül véget vetett nekik.

Mivel Haonwell viszonya kimondottan jó az elfekkel, Gianag pedig gyakorlatilag szimbiózisban él a vanírokkal, az erveket nem igazán lehet kirekesztőnek bélyegezni. Az ereni állapot egy karizmatikus vezető (általa sem kívánt) hatása a szűkebb környezetére, és egyben egy olyan földi szoc. működési zavar kivetülése, aminek a generálkoncepció szerint nincs Yneven semmi keresnivalója.

A 13. zászlóháborúban a sirenari szerepvállalás korlátozott volt. Ebben az ereni tényező is szerepet játszhatott, Eligor elfekkel kapcsolatos ellenérzései viszont sokkal régebbiek."

Hát így... :)

GA most azt játssza, hogy mindennel szembe megy, amit korábban leírt. Ennek az embernek komoly gondjai vannak...

Link a hozzászóláshoz
Az én olvasatomban ezt a forrás sem állítja, csupán azt, hogy ez az ervek kapcsán nem életszagú. Gorvik és Toron például kimondottan (és vállaltan) rasszista kultúrkör, legalábbis ami a fő ideológiai áramlatait illeti. Persze ezek jellemzőiben gyökeresek a különbségek.

Ezért írtam, hogy erv és erv között is lehet ilyenben különbség. Teljesen reális, és kifejezetten színesebbé teszi a világot.

Link a hozzászóláshoz

Ülj oda az asztaltársasághoz...

Hozzájuk szólhatsz anélkül is, hogy bemutatkoznál. Ha ismert kalandozó vagy, Fedd fel kiléted hogy megismerjenek.

Vándor
Válasz a témára...

×   Formázott tartalmat illesztettél be.   Formázás megszüntetése

  Only 75 emoji are allowed.

×   A hivatkozásodat beágyazta a gépszolga automatikusan.   Mutasd inkább hivatkozásként

×   A Pszi-emlékfelidézés sikeres volt.   Szerkesztőablak kiürítése

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Új...