Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S.

Toron - a hatalmasok hazája, a kyr utódkultúra


Recommended Posts

Ahoi!

Nos, a véleményeteket szeretném hallani arról a különös dologról, hogy hogyan is bánnak a külhoniakkal Toronban...

Sokhelyütt leírták, hogy obsorként, és semmibe nem veszik őket, de azt is, hogy nem élnek sokáig, a tolvaj- és fejvadászklánok emberei, esetleg tharr hívei megrövidítik életüket.

Várom az álláspontjaitokat :)

Link a hozzászóláshoz

háátt hmmm Con Salamander erre nem vélemény van szvasz, hanem egyetértés, mert ez ugyebár tény (vagyis, h a másfajúak eléggé rövid életűek).Tehát én csak ismételni tudlak, h igen toronban télleg nem élnek sokáig a más fajúak, na de én egy kicsit torzítva tenném fel a kérdést; tehát szerintetek: vajon hogy fogadnak, hogyan bánnak egy nem toroni, de valamelyest kyr származékkal? vagy hogyan bánnak egy másfajú kyr származékkal??

Link a hozzászóláshoz

Ahoi!

nono, @huszár, félreértesz. Egyes hivatalos források szerint nem él sokáig, más források szerint pedig úgy bánnak vele otttartózkodása alatt, mint egy obsorral. A kettő nem ugyanaz. Az obsornak nincsenek emberi jogai, de nem ölheti meg akárki. A társadalom részét képezi ugyanúgy. Az obsor kasztúak létszáma igen nagy, szóval szerintem nem nagyon irtják őket :)

Maradtam tisztelettel:

Link a hozzászóláshoz

Nem tok én jó üdvözlő szöveget idebökni :)

hmm ez a nem írtás is relatív gondolom.Természetesen gondolom uraság, egyén, hely, munka, stb függő...tehát nem mind1, h egy közép nemesi birtokon földműves obsor, avagy egy dwoon lovag az egyik bányában obsor...

tehát míg az egyiket (úgy-ahogy) megbecsülik, és nem ölik meg, vagy nem hajtják rögtön halálra, addig a másikanak nem sok ideje lehet hátra az életéből.(szvsz)...

na de mi a helyzet a más fajúakkal, vagy aztokkal akiken látszi ka kyr vér beütése???:);)

Tisztelettel @

Link a hozzászóláshoz

hello!

Énláttam már olyan karaktert, aki fél-elf varázsló volt, és Toronban élt 15 életévet, és sedular kasztba tartozott. Én nem értem, hog ez hogy lehet, hiszen szerintem a másfajuak Toronban tényleg nem élnek sokáig...legalábbis szerintem.

A kyr fajuak, de nem toroniak pedig szerintem ugyanugy élnek Toronban, mint más toroniak. És nem is obsor kasztúak lesznek, hanem egyból, kaszttól, függetlenül nagyobb rangra, legkisebb szinten szerintem pietorra tesz szert. Vagy nem?

Taxen

Link a hozzászóláshoz

A kyr fajuak, de nem toroniak pedig szerintem ugyanugy élnek Toronban, mint más toroniak. És nem is obsor kasztúak lesznek, hanem egyból, kaszttól, függetlenül nagyobb rangra, legkisebb szinten szerintem pietorra tesz szert. Vagy nem?

Hello Taxan!

A hozzászólásod első részére reagálva, szerintem az elfde esete lehetséges, még ha nem is túl gyakori. Hiszen ez csak összeköttetések kérdése. Teszem azt, ha valakinek olyan pártfogói vannak Toronban (pl. alkalmazza őt valamire) akkor nem él feltétlenül obsorhoz illően, még ha esetleg annak tekintik is.

Szintén a pártfogó (úr, gazda) hatalmától függ az egyes személy gyakorlati megbecsülése, azaz az elméleti szabályok gyakorlati megnyilvánulása, hiszen erre láthatunk példát minden regényben, ahol van toroni rész. Hogy egyértelműbbé tegyem, mire is gondolok: Egy hatalmas úr egyszerű szolgája, pl. egy testőr (pietor) nem bizots, hogy földig fog hajolni egy kis hatalmú, ám famor kasztú előtt, pláne, ha az mondjuk az ő urának hűbérese... holott papíron kéne neki.

Ami a máshonnan jött kyr vérűeket illeti, az szerintem még nem elég, hogy fehér a haja (értsd képletesen), hiszen nincs "neve", nincsenek kapcsolatai, nincsen szövetségese, tehát nem hiszem, hogy bárki, aki csak úgy megérkezik Toronba, egyből olyan elbánásban részesül, mint egy toroni, még ha teszem azt az ősei között voltak is kyrek.

Link a hozzászóláshoz

Üdv.

Az első kérdésre válaszolnék, mert a másodikra nem tudok pontosan, talán olvasd el a Sogron Lángjait, a Tűztáncot, ezekben van Sogron pap, de azt hiszem hogy a TF-es Ordan leíráson és a PPL-es Sogron leíráson kívül más hely nem említi.

Nos, az ellentét okai. Röviden.

A kyr birodalomban Sogron a tudás, a kíváncsiság (és az ezt jelképező tűz) istene (is) volt. Meg a hatalom ,a megújulás lehetőségét teremtő pusztításé, egy erős, büszke isten. Jött Kyria bukása, a toroni hatalmasok árulása. Szükségük volt Tharra, egy istenné magasztosuló kíndémonra, hát támogatták és az új Toronban már mint fő vallás szerepel. A többi kyr isten vagy elveszítette a híveit, pl. Igere, Weila (bár ott vannak a smaragdmágusok, de az azért mégsem egy birodalom lakossága), vagy majdnem elveszítették híveit és bújkálva, üldözötté lettek pl Morgena, vagy BEHÓDOLTAK a Háromfejűnek, és annak árnyékában, mintegy megtűrt isten léteznek a mai Toronban. Ez lett a mai toroni Sogron.

A Birodalom bukásának idején indultak meg a menekültek a délvidére is, megalapították Ordant. (is) Az ordaniak között is voltak Sogron papok, hívők, akik a régi idők nézeteit vallották. Toron messze volt, az ottani mesterkedések és a kényszer itt nem érvényesült annyira. És jött Ardae Magnus, aki a Sogron papokat elég erősnek találta mind fizikálisan, mind mentálisan, mind hiben, hogy rájuk hagyományozza a Godoni mágia maradékát. Nekik tűzmágiájuk volt, a zseniális Magnus tehát tűz alapúra dolgozta ki a Godoni mágia ő általa ismert részét, mintegy belekódolta, elrejtette abban, és ezt adta a Tűz rendjének. Új fegyvertm erős hitet kaptak, megerősödtek annyira, hogy egyetlen éjszaka alatt átvették Ordan irányítását és mind a mai napig megtartották azt. Persze, hog nem nézétk jó szemmel, hog toroni "testvéreik" egy kíndémon talpnyalói lettek.

Kész az ellentét, az Ordaniak büszkébbek lettek, mint valaha, Sogron felsőbbségét hirdetik. A toroniak ezzel szemben nem tehetnek mást, el kell ismerniük Tharr felsőbbségét, ha nem akarnak pusztulni. Kölcsönösen kiátkozták hát egymást, de a közös isten összeköti őket. Meg a hit közös ereklyéi. Amik nem mindegy, kinek a birtokában vannak ,újabb ok az összetűzésre, mindkét fél magának akarja a hit igaz ereklyéit.

Szerintem ezen okokban keresendő a két Sogron tábor közötti viszály oka. De semmi sem bizonyítja jobban, hogy egyik félnek sincs igaz, mint hogy Sogron nem fordította el arcát egyik tábor híveitől sem, mindőjüknek juttat hatalmából. Neki Jó, mert toronban megmaradnak a hívei, de a büszkesége is megmaradhat, őrzik az igazi, erős hitét is valahol.

Link a hozzászóláshoz

Üdvözöllek újra!

iménti gondolatfuttatásod merőban meglepett és mondhatom sokat tanúltam belőle-ismét :) . Bár azzal nem értek eggyet , hogy Sogron min2 tábort pártfogolná szerintem vannak az átkozott - felkapaszkodott kíndémon és SOGRON hívei!!!!!!!!!!!!4

Kérdés ALL.:

:arrow: ezekszerint toronban - általam elátkozott helyen még élnek tisztavérű Kyrek?????????????????????

mindörökké

Link a hozzászóláshoz

Elion,

Sogron minkét tábort pártfogolja, mert neki a hívek száma és a felé irányuló imák fontosak. És persz Toroni hívei sem lettek azért teljesen másak, megtertották a Sogronnak tetsző hitet, érdeklődést, dolgokat, szóval, ami Sogron hívővé teszi őket. És azért nem mindenben és feltétel nélkül vetik alá magukat Tharrnak, csak éppen kompromisszumra kényszerülnek, ha meg akarnak maradni Toronban. És Sogron nagyon bölcsen belátta ezt, és nem jutott sem Morgena sem Weila, vagy Igere sorsára.

A hívek, a porszemnyi emberek véleménye, veszekedése nem befolyásol egy istent! Sogron mindkét tábort pártfogolja, ennek bizonyítéka, hogy mindkét tábor papjainak juttat hatalmából, e téren nincs különbség. És hogy a két tábor veszekszik az ereklyéken meg mind a kettő magát tartja az "igazinak" hol érdekel egy istent? Nézd csak meg, sok más isten hívei is járnak hasonlóképpen.

Például Darton kegyeltjét, Ariun al-Maremet az "igazi", szent Pyarroni egyház ki is átkozta, Darton mégsem fordult el az ottani papoktól sem, pedig kétségtelen, hogy Kedveli Airunt! És még hozhatnék sok példát.

A másik kérdésed a kyrekre vonatkozott. Már hogyne élnének? Ott vannak a Hatalmasok, a boszorkányhercegek, meg az elendor és Famor családok, akik igen kényesen ügyelnek az értékes kyr vér tisztaságára. Olvass csak utána, Yankar városának, vagy gondolj Tier Nan Gorduin gyermekére. Sőt, nem csak Toronban, de Erionban, a Hat Városban, de szerintem még az Ész-ben is élnek tisztavérű kyrek, ha nem is nagy számban, és nem is mind reklámozza magát.

Link a hozzászóláshoz

Hello.

A "külföldiek" közül csak a más fajúakat, (nem beleértve a wiert, és a kyr-t) taszítják obsor sorba, ugyanis a kyrek egyedül az embert találták értelmes fajnak, és ez megmaradt toronba is. Ordan azért van ellentétbe a toroni sogronitákkal, mint már előttem Gergely említette, mert a toroniak behódoltak Sogronnak, és ezt az ordaniak, nem túl bölcsen nem látták be. Hiába, a politika nem Ordan erőssége. Jelen pillanatban a toroni sogroniták névleg tharr alatt vannak, ám hatalmuk, és befolyásuk folyton nő. A valóvérű kyrek mind famor, vagy elendor kasztúak, és igen nagy megbecsülésnek örvendenek toronban, már ha az ezüst állarc mögül látszik valaki kyr mivoltja. A vér tisztasága sajnos más gondot is okozott, vérbaj, és egyéb fertő pusztítja a nemeseket.

Link a hozzászóláshoz
a toroniak behódoltak Sogronnak, és ezt az ordaniak, nem túl bölcsen nem látták be. Hiába, a politika nem Ordan erőssége.

Üdv!

Ezzel nem értek egyet. És nem csakazért, mert "Sogron-fanatikus" vagyok, hanem mert a tények ez ellen beszélnek.

Ordan befolyása jelentős területre terjed ki, ami nem csak katonai, hanem főleg politikai, hiszen nem sok területet tart megszállás alatt. Ezt köszönheti kedvező fekvésének, és erejének is.

Emellett szemben a Toroni Sogronitákkal, Ordan önálló, és erős hatalom.

Kyr vallás szempontból az egész Délvidéket ő ellenőrzi, és jajj Tharr, vagy a Toroni Sogron-hívőknek.

És Krán, valamint Pyarron MELLETT a mágikus - és az ezzel járó politikai - hatalom harmadik pólusa a délvidéken. Ezt nem nevezném semminek!

Link a hozzászóláshoz

Sokat dob a latba földrajzi elhelyeszkedésü, hisz így nem lehet őket figyelmen hagyni. Kicsi állam, városnyi, de jó helyen van, kikerülni nem lehet, átrobogni rajta veszélyes, tehát jön a megalkuvás, ott pedig Ordan diktálja a szabályokat. Hosszútávon is jól csinálják, Erion közelsége is védőbástya számukra...

Link a hozzászóláshoz

Egyetértek.

A kis városállam a Sheral egyetlen járható átjáróján vekszik, az Ordani-tóvidéken. A kereskedelem szempontjából ez létfontosságú útvonal.

Átrobogni tényleg nem lehet rajta, mert a tűzvarázslók nem kis hatalmat és pusztító erőt képviselnek, no meg a szó szerinti átrobogást a tóvidék is akadályozza, így Ordanban a város urai - az Ordani rend diktálja a szabályokat, a vámokat...

Kikerülni csak a tengeren lehet, ami drága és veszélyes is...

Személyek esetleg átkelhetnek a Sheralon, ami szintén nem veszélytelen, és aránytalanul hosszú időbe és nagy erőfeszítésba kerül, de árunak, karavánoknak itt nincs esélyük.

Marad még a Sheral másik oldala, de az nem is annyira ismert, és irdatlan messze van, csak az választja, akinek tényleg félnivalója van Ordantól.

Link a hozzászóláshoz

Sziasztok!

nehany het mulva egy tiszta toroni partinak fogok meselni. igaz, hogy tobb, mint 10 eve meselek Magust, de meg soha nem mertem Toronban meselni a sok szabaly, a kasztrendszer es egyeb miatt. a partitagok is regota uzik az ipart, nem szeretnek sablon mesevel eloallni.

utanaolvastam par dolognak, ami kello alapot nyujt vilagismereti szempontbol:

-toroni kasztok, egymashoz fuzodo viszonyuk

-remes kozbiztonsag, viragzo korrupcio

-egymassal versengo nemesi hazak

konkret modulotletem sajnos nincsen. de van kalandozok.hu forumos accountom... :twisted:

ha van jo tippetek kalandotletet illetoleg, akar par mondatban is, kerlek osszatok meg velem. elore is koszi.

Link a hozzászóláshoz

Üdv Toroni Kalandozók!

"Toroni Ködfivérek- a Régensi Házak különleges fejvadászai, akik amellett, h kitünő fegyverforgatók, számos speciális feladat elvégzésére is alkalmasak."

Ez okés is, de mik azok a Régensi Házak /egy nemesi kör, esetleg a császárhoz leghübb nemesek csoportja.../!

Az a helyzet, hogy "imádom" Toront, de nem vagyok képben, h mit takarhat a R. H. összefoglaló név!

Ha valaki képben van, vagy vannak ötletei segitsen. Előre is kösz!

Más!

Kamykaze nagy fába vágtad a fejszédet, de ép ezért érdemes Toronba játszani!

Link a hozzászóláshoz

Üdv!

Hát igen kicsit elvan hanyagolva szeretetre méltó Toron fejvadász klánjai!

Ezek közül a kedvencem a ködfivérek, már játszotam is vele!

Hát elég kevés dolog látott róla napvilágot /szinte semmi/, azt tudom, h az eggyik Legendák and E. ban van egy Tier-es történet amiben egy Toroni Ködfivér csaj is szerepel/epizód szereplő/! Most gyüjtök mindent róluk, majd lesz valahogy!!!

Link a hozzászóláshoz

A hozzászóláshoz be kell lépned, vagy regisztrálnod Kalandozó!

Kizárólag a városőrség által átvizsgált kalandozók hagyhatnak válaszokat.

Kalandozónév regisztrálása

Regisztált kalandozóként felhőtlenebb az élet!

Csatlakozás a Kalandozókhoz

Bejelentkezés

Már velünk kalandozol? Lépj be!

Belépés
×
×
  • Új...