Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S.

Beszélgessünk a mágiáról


TheElf

Recommended Posts

Sziasztok!

Sephinroth írta:

3. kérdés: hogyan látnak az élőholtak?

Akár azt is megkérdezhetnénk: "Hogyan hallanak az élőholtak?" Nem tudjuk. De látnak és hallanak (gondoljunk csak a parancsokra!). Hogy ennek a látásnak mi köze a fényhez, vagy a hallásnak a hanghullámok keltette rezgésekhez, az erősen kérdéses. Könnyen meglehet, hogy az anyagi síknak az asztrál- és mentálsíkra vetülő árnyékait (ha elfogadjuk, hogy vannak ilyenek), illetve a hangoknak, a beszédnek az érzelmi, értelmi komponenseit képesek valahogy fogni. Te ez puszta találgatás. Földi párhuzam és leírások híján marad az ötletelés, illetve a tények: a MAGUS élőholtjai képesek információkat kinyerni a síkról, ahol jelen vannak, s így mozogni és tájékozódni ott. Erre utalnak a harcértékeik, a képességeik, illetve a rájuk irányuló varázslatok jellemzői (pl a már említett parancsok).

Sephinroth írta:

logikailag nézve mégis milyen sérülést okoz pl egy nyílvessző amivel mellkason lövök egy zombit 4Ép-re ha a zombinak a nekroval ép csak 1Ép-t adtam akkor elvileg meg kellene semmisülnie, vagy hasonló eset amikor egy csontvázharcos kap egy 2-3ép-s vágást testén, ettől mégis miért kellene elpusztulnia?

A földi logika az élőholtak esetében "egyazegyben" nem működik. Létrejöttükért sok esetben mágia felelős (akár direkt, akár indirekt módon), ha pedig nem, akkor emberfelettivé erősödött vágyak, késztetések. Hogy ez utóbbi hogyan teszi lehetővé holt test mozgatását, az kérdéses, de szerintem ez a hihetetlen vágy valahogyan képes lehet megcsapolni a manahálót (nincs jobb ötletem). Ha pedig elfogadjuk, hogy az anyagi testtel rendelkező élőholtakat mágia mozgatja/járja át, akkor azt is feltételezhetjük, hogy az Ép-iket is ekként kell értelmezni. Ahogy ezt már többen is írták: HA az élőholt Ép-i elfogynak, a kötések felbomlanak, a test irányíthatatlanná válik és összeesik, inaktiválódik. De megfelelő mágikus formulákkal újra "beindítható" - hacsak nem sérült meg nagyon súlyosan (tűz, hegyomlás, vagy olyan mérvű csonkolások, melyek ellehetetlenítik a helyváltoztatást).

Szerkesztve ekkor: , bűvdudás által
Link a hozzászóláshoz
Sziasztok!

Akár azt is megkérdezhetnénk: "Hogyan hallanak az élőholtak?" Nem tudjuk. De látnak és hallanak (gondoljunk csak a parancsokra!). Hogy ennek a látásnak mi köze a fényhez, vagy a hallásnak a hanghullámok keltette rezgésekhez, az erősen kérdéses. Könnyen meglehet, hogy az anyagi síknak az asztrál- és mentálsíkra vetülő árnyékait (ha elfogadjuk, hogy vannak ilyenek), illetve a hangoknak, a beszédnek az érzelmi, értelmi komponenseit képesek valahogy fogni.

Hivatalos válasz hiányában mi a következőt használjuk a hallással kapcsolatban:

[h=4]Holtak nyelve[/h] Ez nem egy konkrét nyelvet jelent,hanem egy képességet mely segítségével megértjük a szellemek,holtak által keltett zajokból (beszéd), hogy mit is akar a lény.Ez azt is jelenti, hogy ők is megérthetik a varázsló általközölt dolgokat, még akkor is, ha egyébként nem képesekmeghallani a szavakat. Ez ugyanis egy erős érzelmi képesség, hahasználunk a beszédünk közben, akkor szavaink a holtak síkjánis végigörvénylik, azaz a szellemsíkon.

Minél jobban birtokában vagyunkennek a képességnek, annál összetettebb gondolatokat, érzelmekettovábbíthatunk a holtak irányába. Ez látszólag azt jelenti,hogy eleinte nem beszéljük még jól a holtak nyelvét, majd későbbmegközelítjük az anyanyelvi szintet. De valójában ugyanúgykimondjuk a szavakat, a hallással rendelkezők meg is értik, de aszellemek síkjára kezdetben csak töredékek, később már azegész átjut. Harmadik fokú nekromanciával rendelkező varázsló,már anyanyelvi szinten „beszéli” a holtak nyelvét.

Ez mellé nyilván használjuk a friss halottaknál a rendes hallást, ha ismeri a nyelvet.

Látás:

Korábban már az rpg.hu-n folyt vita a nekromanciáról úgy 2002-2003 magasságában elég szép terjedelemben.

Ott végülis kiegyeztek abban hogy létezik egy vitális sík, amin az életerő érzékelhető. Az élőholtak ezen a síkon látnak érzik

az életerőt annak nagyságát, típusát, intenzitását. Az élőkben található életerő vonzza őket szinte világít számukra, még a holtak életereje(mivel egyes elemzések megkülönböztetik a kétféle életerőt) csupán tompa derengésként érzékelhető számukra. A látási távolságot is az életerő nagysága határozza meg alapból a saját Ép-jének megfelelő méterig lát ekkora területet világít be számára a síkon az életereje, ezért érzékeli a tárgyakat is.(az életerő is egyfajta energia, melyből nagyon keveset a tárgyak is tartalmaznak, de ahhoz eleget, hogy érzékelhetőek legyenek a vitális síkon) Nyilván a többi életerő forrást messzebbről is kiszúrja.

Nah ehhez biztos lesz pár kritika, úgyhogy a 4. ponthoz nem is írok egyenlőre:D

Link a hozzászóláshoz

Jó reggelt!

A Holtak Nyelve alatt a boszorkánymesteri mágiaformát érted, Sephynroth? Mert az kissé mást tükröz, mint a te fenti leírásod. Amivel úgy általában nincs is nagyobb baj, csupán az, hogy nem ad választ a kérdésre: "Hallanak-e a légies/anyagtalan élőholtak?" Illetve azt sugallja, hogy valójában nem; a hangokra (zajokra, zenére, beszélgetésre) közvetítő közeg híján teljesen süketek - ám kommunikálni lehet velük: pszivel, vagy a Halottak Nyelvén. Ami meg, ugye, problémás - legalábbis ha annak eredeti leírását vesszük. Szerepel ugyanis ott egy (vagy kettő) elgondolkodtató kitétel:

"A boszorkánymester, míg csak lelket (kizárólag IX. osztály) nem idéz az élőhalottba, nem képes vele emberi nyelven szót váltani. Ha ez áll szándékában, a halottak különös, soha nem létezett nyelvén kell szólnia..."

Eszerint a leírás szerint a lélek (XI. osztály)képes megérteni az emberi beszédet, míg a más osztályú élőholtak NEM. Csakhogy a léleknek éppúgy nincs füle, mint akár a szellemeknek, akár a kísérteteknek... Szóval láthatóan nem a hallószerv hiánya az oka a kommunikációs nehézségeknek. És akkor még nem szóltam a crantai kóborlókról, akik "értik és beszélik a kyrt is". Meg pl a múmiákról, akik összeaszott tüdővel és hangszálaikkal is "képesek az életükben használt litániákat holtuk után is alkalmazni."

Másfelől a varázslónál nincs szó hasonló formuláról...

Szóval akad itt is ellentmondás bőségesen.

A vitális sík tetszetős elméletével meg az a bajom, hogy nem ad választ arra, hogy miként képes pl egy beyd megkülönböztetni a többi élőtől bosszújának elsődleges célpontját, ha csupán mint megannyi világító fároszt érzékeli az élőket. De problémás a dolog más élőhalottaknál is (hekator, álomrabló, vagy akár a lesath). Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy inkább mégis az aurákat látják ezek a kreatúrák. Abban a kérdésben, hogy - ha van egyáltalán fizikai testük - a szemüket használhatják-e, s ha igen, milyen megkötésekkel, nem igazán tudok nyilatkozni. Elég friss holttestnél jó eséllyel igen (ezt is a feltámasztásra, s hasonló mágiaformákra alapozva merem leírni csak :)).

Link a hozzászóláshoz

Sziasztok!

Na de ha az probléma, hogy test híján hogyan hall valaki, akkor a láthatatlan embernek sem kéne látnia. Tehát ez egy átugrott problémának tekinthető, szerintem.

Mindössze annyit sikerült a leírásokból kihüvelyezni, hogy ha élőholtba egy elhunyt lelkét költöztetjük (kizárólag IX. osztály), akkor a vele való kommunikációhoz NEM kell a Halottak Nyelvének ismerete. Ha egyéb lelket kap (kóborló dög, kísértet, szellem, mittudomén), vagy egyáltalán semmit, CSAK a Halottak Nyelvén lehet vele kommunikálni. Kérdéses, hogy ennek mi köze a halláshoz, de nem a testen múlik a dolog...

A dolog érdekessége, hogy az éji rémek - bár nem a IX. osztályba tartoznak - látnak, hallanak és beszélnek is, ha a úri kedvük úgy diktálja. Igaz, testben teszik mindezt... de olyan testben, mely alapesetben nem feltétlenül lenne alkalmas mindezekre.

Ezen ellentmondások feloldhatóak lennének, ha főszabályként elfogadnánk, hogy az élőholtak (bármilyen anyagból is álljanak), képesek látni és hallani. Szólni emberi szóval csak az intelligensekhez, a Halottak Nyelvén a tudattalan élőholtakhoz is lehet, érdemes. (Eltorzult, retardált mentál és/vagy asztrál esetén a közlés hatékonysága természetesen erősen kétséges lehet.)Választ viszont csak pszivel, vagy valamilyen anyagi testtel is rendelkező élőholttól remélhetünk.

Ez is foghíjas összefoglaló, de kiindulási alapnak talán megteszi... :)

Link a hozzászóláshoz

Üdv,

az élőholtak látásáról: a vitális síkot önmagában én is kevésnek érzem. Talán inkább valamiféle léleksíkot tudnék elképzelni, azaz látják azt a lelket pl., aki a célpontjuk. Valójában ami él, annak van lelke, tehát ez csak egy pontosítás a vitális síkra nézve.

A hallással kapcsolatban: Itt szerintem megint definíciós kérdésbe ütköztünk: hogyan terjed Yneven a hang? Továbbmegyek, a légies testek is ugyanúgy vezetik a hangot, mint maga a levegő? Még tovább gondolva: a légies testnek is van fizikai jelenléte, nem láthatatlan, tehát valamilyen mennyiségű látható matériának kell ott lennie. Tehát van a légies testnek is anyaga...(Azonban ugyebár a MAGUS világa őselemi alapú, nem atom-alapú, nem beszélhetünk tehát itt fotonokról, meg fénytörésről, ez a vonal zsákutca lenne... ) Ha pedig a légies testnek van anyaga, és a test formájában van hallásra alkalmas - khm, mondjuk úgy - alakzat (tehát például egy kísértet fején van fül), akkor ez az anyag képes lehet a hallásra. Én valahogy így oldanám fel a kérdést, csak azt nem tudom, mennyire elfogadható azt mondani, hogy aminek van képe, annak van fizikai valója is. Erre a hipotézisemre van valahol konkrét cáfolat?

A láthatatlanság, amit Tetra említett hasonló, de kicsit más kérdés, hiszen ott megmarad a fizikai valója az illetőnek, csak éppen a köznapi szemmel látható tartományból fakul ki a képe. Tehát az előzőekben vázolt hipotézisem -hogy is mondjam- ellenpárja, mi szerint akinek nincs képe annak nincs fizikai valója sem, semmiképpen sem igaz.

Erről mit gondoltok?

Link a hozzászóláshoz

a bűvdudás írta:

Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy inkább mégis az aurákat látják ezek a kreatúrák.

illetve:

Con Salamander írta:

Talán inkább valamiféle léleksíkot tudnék elképzelni, azaz látják azt a lelket pl., aki a célpontjuk.

Ebben, úgy tűnik, voltaképp egyetértünk. Mind az auráról, mind az asztrál- és mentálsíkról szólnak hivatalos anyagok, míg a "vitális síkról" nem igazán. Viszont betöltik ugyanazt a funkciót, nem szólva arról, hogy a nyitott kérdésekre is adnak valamiféle választ. (Hirtelenjében alátámasztásképp: asztrálsík egyik elnevezése: "Lelkek Hevének Síkja"/kráni elf/.)

Még egy érv a fentiek mellett: a papok láthatatlanság túlvilági lények előtt litániája. Ez a mágiaforma elrejti a papot mindenki elől, aki nem az Elsődleges Anyagi Síkot lakja ÉS az élőhalottak előtt. Ez nagyban valószínűsíti, hogy a Belső Síkok (asztrál- és mentálsík) lakói valamint az élőhalottak ugyanabban a tartományban látnak.

A láthatatlanságnál a vonatkozó mágiák közül pusztán a bárdok láthatatlanságánál említtetik, hogy maga az alkalmazó is megvakul a varázslat időtartamára. A többinél nem. Remélhetően nem puszta hanyagságból...

Link a hozzászóláshoz

Sziasztok!

Nem találtam jobb helyet, ezért itt teszem fel ezt a kérdést. Érdekelne ti hogy kezelitek, elsősorban a tűzmágia általi (de akár más, természetes forrásból származó) meggyulladás jelenségét, van valami háziszabál rá?

Vagy ha nincs kidolgozott szabály, mert egyéni elbírálás szerint alkalmazzátok, mi a szokott eljárás?

Én egyrészt nem szeretném, ha ezáltal a tűzvarázslóm ugyan azért a manapontköltségért összességében többet sebezne (egyszer a varázslat, a következő körökben a plusz égés sebzés), mivel ez talán igazságtalan a többiekkel szemben, másfelöl viszont ezt azért figyelmen kívül hagyni sem lehet. Ti hogy látjátok ezt?

Előre is köszönöm a válaszokat!

Link a hozzászóláshoz

Üdv!

Úgy, hogy a tűzvarázslat bizony erős - ezáltal a tűzvarázsló is. Nem véletlenül alakult ki Ynev világán, és kap nagy szerepet (pl. a legtöbb mágiahasználó kasztnak, alkasztnak van valamilyen tüzeskedő varázslata), hiszen az alapvetően víz elem túlsúlyú anyagi világban a tűz igencsak sebez. 

"az éghető anyagokat lángra lobbantja"... ezt egyedileg kell elbírálni (aligha fogadna örömmel a közönség egy olyan táblázatot, amiben kikereshetné az anyagtípust, szárazságot, vagy éppen páratartalmat, összevetve a tűz erősségével és az éghető felület tűzzel érintkező nagyságával... és még abba is bele lehetne kötni. (ok, van STP táblázat, tűzre is, de ezt szerintem csak különlege esetekben kell kiszámolgatni... - nem teljesen mindegy, hogy 2 vagy 4 dobásból ég el a kötél?? Ha mondjuk éppen rajta másznak, és számít, mikor szakad el, akkor nem... de egyébként... ) Ezt a KM-nek kell tudnia kezelni - és szerintem ekll is engednie. EZ a tűzvarázsló igazi ereje. Sokan sírnak, hogy de hát csak 6 Mp... semmire sem elég.. persze, ha minden és mindenki tűzálló. Ha a barbárnak meggyullad a szép hosszú haja (láttatok már hajat lángra kapni? - érdekes megnézni ilyen videót...) és harcol tovább, mintha mi sem történt volna... Szerintem nem. 

Én a tűz erősségének függvényében (de az őstűz már 1-es erősségnél is lángra gyújtja az éghető anyagokat!) engedem lángra kapni az anyagot, amivel érintkezik. Persze nem mindegy, hogy mennyire száraz a környék, mi az anyag - pl. haj, szénakazal, ruha, papír... - és persze az sem mindegy, hogy pont alatta gyulladt a lángocska, vagy csak éppen elsuhintották felette... szóval a helyzetet egy viszonylagos realitásra törekedve kell megítélni. Ezután nem mindegy, hogy eloltja azt valami (pl. eső van), vagy a tűz gyorsan terjedhet (függöny, éghető ruházat, olajtó), majd így adok még plusz sebzést, amit - csak hogy érezze, hogy mekkora király - a tűzvarázsló játékos dobhat.

Én mindig a következő körtől adom a plusz sebzést, és addig növelem, amíg a tűz növekszik, majd ugyanolyan ütemben csökkentem, ahogy szép lassan leég a cucc (pl. az ellenfél ruhája). Általában kockákkal növelek (pl. K6, 2K6, 3K6...) mert így tüzesebb, a dobáson jobban múlik a sebzés, mintha azt mondom, hogy K6 +1, +2, +3... 

Én azt javaslom, merd csak alkalmazni, és noha ne aránytalanul, de had égjenek a dolgok! Ezért van a tűz, ezért olyan a tűzvarázsló, mint amilyen. Ezzel együtt már nem hiszem, hogy bárki gyengének érezné... és igen, a tűz erős, és félelmetes, és elpusztítással fenyeget...  a banditák is meggondolják, mi legyen, ha éppen most változtatta valaki fáklyává egyik társukat... 

 

A másik nézőpont a játék dramaturgiája. A tűzvarázsló azért jön tűzvarázslóval, hogy amikor tényleg kenyértörésre kerül a sor, akkor ő aztán mindent felgyújthasson a francba... miért vennénk el ezt tőle? Persze meg kell fogni, nem jó túlzásba esni, kordában kell tartani, kihívásokat kell neki adni... de ne érezze már azt, hogy csak 13. Tsz-en tud egy szénaboglyát felgyújtani... 

Link a hozzászóláshoz

Teljes mértékben egyet értek azzal amit írsz, de nem pont így értettem. Az, hogy a különböző tárgyak meggyulladnak, az teljesen egyértelmű, ami nemcsak a tárgyakra, de igaz az ellenfelek ruhájára, hajára, felszerelésére, tehát az ellenfelekre is. Egy függöny, vagy az általad említett szénaboglya meggyullad minden dobás nélkül, akár egy 1E-s tűznyíltól is. Ezzel nyilván nem kell külön foglalkozni, de hogyan lehet ezt ott könnyen, gyorsan és egyszerűen meghatározni, ahol tényleg számít, egy harc alkalmával?

Konkretizálva a kérdést, mi történik például, ha valakin átgurul egy 6E-s tűzhenger? Sebződik 6K6-ot, és utána meggyullad. De mi lesz pontosan a 2. körben? Hogy tudja eloltani (játéktechnikailag értve, mire kell dobni)? Mennyi idő alatt oltja el, meddig ég ha nem akarja eloltani (mert mondjuk nem tudja)? Tehát, ha nem akarok minden helyzetet külön külön elemezgetni, hogy most a barbár haja mennyire nedves, ...stb., nem akarom, hogy folyton álljon a játék, vagy hasraütésszerűen mondogassunk plusz sebzéseket, hogy: "2K6, me' csak" akkor hogyan működik szerinted/szerintetek ez a meggyulladás?

Írok egy példát, nem jó, most találtam ki: A meggyulladás a tűz testre gyakorolt hatásának mértékétől (a sebzéstől) függ. Minden kötelező Ép veszteség után (mi ÚTK-zunk, ott 5 Fp, de mindegy), meggyullad a célpon 1E-vel. Az első Ép-nél (legalább 5 Fp) 0E ami 1 Sp, a második Ép-nél (legalább 10 Fp) 1E ami K6 Sp, harmadik Ép-nél (legalább 15 Fp) 2E ami 2K6 Sp, és így tovább... Az eloltásához egy egész kör szükséges, és sikeres Gyorsaságpróbával elkerülhető az égéssebzés, sikertelennél csak utána oltódik el.

Ez baromság, csak szemléltetni akartam miként értem a kérdést. Szóval nálatok mi történik egy 6E-s tűzhengerrel való találkozás után?

Link a hozzászóláshoz

Egyet kell értenem MG-vel.

Mondom a mi házi szabályunkat. Bármitől lángra gyulladhatsz. DE! A KM az-az én dobásprobát alkalmazok a ruhádra hogy felgyulladt e, vagy az ellenfél ruhájára.  Ez a sebzés mértékétől függ, mindent számba veszek de a gondolkodási idő igy se haladja meg az 1másodpercet, ezért vagyok én a km, még ha nem is vagyok határozott, a jk-k lássák kezemben tartom a játékot. Tehát mondjuk 1k6-os tüznyilnál, jó ha 10% esélyed lenne a meggyulladásra, nagyon rövid ideig érintkezik, azonnal kifejti a hatását, egy csatában átizzadt tunikát bizony nem fog felgyújtani. De egy boszorkány 1k6-os (nem jut eszembe a varázslat neve, rögtönzök) tüzes tekintete aminek az a lényege, hogy 10s-ig egy pontot kell nézzen az 500 fokos szemeivel, bizony 60-70%-ot fog kapni. Esetedben egy 1k6-os tüzhenger olyan 50-60%-ot kapna. Az egész testhez hozzá ér, de viszonylag rövid ideig érintkezik és kicsi az erőssége. Egy 6k6 na hát azt hivjuk automatikus sikernek a hengernél.

Dobunk k6-al ennyi körig fog égni a karakter, ha harcol- védekezik, értem én hogy a tüz fáj, de könyörgöm azért van a lovagnak 90fp-je hogy bírja a fájdalmat akkor adunk hozzá +2-t. Ha nem a tüz eloltásával foglalatoskodik, akkor k6 kör alatt eloltja. Nálam a sebzés maximum d6 fp ami egy fáklya erejének felel meg, ettől csak akkor térek el, ha az illető mondjuk a tundrán visel magán 70kg ruhát, na ott van éghető anyag. Az elemi sebzést nem adom hozzá a ruházat égéséhez,  és az első körtöl számítjuk a körök leteltét.

Tehát kap az illető 4k6 elemi tüzet 2 körig. Már az első körben kigyulladt a ruhája és dobott rá 4 kört. Csak a 3. és a 4. körben fog a ruházat égéséből sebzödni. Ez az igazán offenzív tüzmágiákra érvényes, amik a test nagy részét fedik. Más a szabály, ha csak egy bizonyos pontot célzunk, pl tüzes tekintet. Nyilván a ruházat felgyújtása itt nagyobb sebzést eredményez, itt hozzá adjuk az alap sebzéshez, hisz az eredeti varázslat csupán egy pöttyre fókuszált.

Huh, remélem érthető voltam, és tudtam segíteni.

Ui: Érdekes helyzet akkor adodik, ha a lovag, harcos csak egy szimpla páncélt visel, nincs alatta legalább egy posztó vért. Úgye nem kell elmondanom, hogy az a logikus ha van alatta egy mert különben a vas véresre dörzsöli a testét. Ebben az esetben a páncél és a teste között mondjuk hastájon, háton akár 5-8cm rés is lehet, ha ez gyullad ki azt bizony nem fogja olyan könnyen eloltani. Vagy másik eset, ha tulél egy legalább 8d8-os elemi tüzet, akár a posztó is lángra kaphat a páncél alatt, pontosítok elkezdhet izzani. Az pedig nem fog abba maradni k6 kör alatt. De ez már KM jogkör.

Link a hozzászóláshoz

Üdv!

Szerintem nem kell túlbonyolítani. Arra is gondolj, hogy ha már alkotsz valamilyen szabályt, akkor azt illene következetesen be is tartani. Eleve elég bonyolult, lám, több sorban írtad le... meg is kell jegyezni, és még ehhez is jöhetnek plusz kérdések. Szerintem ez esetben - tekintve, hogy ez a meggyulladás nagyon sok változós lehet - érdemes add-hoc jelleggel, a KM-nek döntenie és mondania valamit. Persze nyilván a KM önmagához képest legyen következetes - ha egyik alkalommal a tűznyíl meggyullaszt, akkor legközelebb is - de szerintem ez egyfajta realitásérzékkel és némi tárgyilagosság mímelésével tökéletesen kivitelezhető. 

Átgurult rajtad a tűzhenger (az azért tápos!) sebzés, plusz kb. minden meggyullad rajta, legyen + 3K6 Sp. Eloltani (ha felállni egy zavartalan kör...) akkor legalább 2-3 kör, sebződés nélkül, és nem ártana, ha a JK-nak ötlete is lenne... pl. beleugrik a tóba. Plusz ilyenkor én még dobatok egy asztrálpróbát (konvertáld át, az ÚTK-ban ezt (is) rendesen átírták, ha úgy tetszik, elcsatabárdozták, mert elég pánikos hangulatú, ha az ember ég, mint egy fáklya. Ennyi. 

Fölösleges szerintem olyan bonyolult szabályozás, amit úgysem fogsz megjegyezni és pláne betartani. Ha ez ráadásul még + több dobást is követel, pláne nem biztos, hogy jó. (én a sebzést ugye az "élmény" miatt dobatom, az asztrált meg azért, hogy ne "én bemondásomra érje hátrány". 

Link a hozzászóláshoz

Én ezt használom. Más kérdés, hogy mit eredményez kocka. Azt vettem észre a játékosaim sokkal beletörödöbbek ha ilyen esetben a "kocka dönt", kis pszihologiai hatás "van még esélyünk". Megint más dolog, hogy ne adja isten a KM előre tudja a választ. Amit írtam én alkalmazom, ha én vagyok a játékos az ottani KM saját szabályt használ rá. Nekem bevált, megszoktam. Mint mondtam nem volt eset ahol 1-2 s nál tovább kellett volna gondolkodnom.

Link a hozzászóláshoz

Köszönöm a válaszokat, végre jobban átlátom, ki, hogyan méri ezt! Ez volt a kérdésem célja, minnél több véleményt olvasok, annál jobban be tudom lőni a reális mértéket.

Tetszik Darabolo ötlete, hogy (ha jól értettem) 1K6-ban maximalizálja az égés sebzést, így nem túlzó. Bár jogos Gergely meglátása, hogy a tűz veszélyes dolog, de azért az emberi oldalt is figyelembe kell venni. Ha én bejelentem, hogy mostantól a tűzvarázslóm duplán sebez (költői túlzás), az érthető felháborodást kelthet a csapat többi tagjában.

Gergelynél az tetszik, hogy az égési idő függ az eredeti sebzéstől. Az ő arányát megtartva, és Daraboló sebzésére építve, így hirtelenjében szimpatikus ötlet, hogy mondjuk az E felével azonos körig ég, körönként K6 Sp-vel. Ha viszont el akarja (sokkal inkább fontos, hogy el tudja) oltani, akkor egy körös cselekedetként megteheti, mentesülve a sebződéstől, de feláldozva a körét.

Amúgy én nem tartok különösebben a szabályok megalkotásától, bár az igaz, hogy hibát találni mindig lehet bennük. Viszont az egész M.A.G.U.S. egy nagy hibahalmaz (az ETK se jobban, se kevésbé, mint az ÚTK), viszont ennek ellenére szeretjük mind a kettőt. Ez egy játék, el kell fogadni, hogy bizonyos szinten kompromisszum jellegű, mindenképpen szimbólikus szabályokat használunk. A sakkban se problémázunk azon, hogy haladhat gyorsabban egy királynő egy lónál,:) de ha van szabály, ami nem tökéletes, de használhatóságát tekintve az egész társaság által elfogadott, az szerintem mégis csak jobb, mintha nem lenne.

Ha van még valakinek ötlete, meglátása, szívesen veszem!

Darabolo kedveli ezt
Link a hozzászóláshoz

Örülők h segíthettem :)

Még azt kiemelném, hogy szerintem fontos mennyi ruha van egy ellenfélen. Illetve a szőrzet és a haj se ég túl sokáig. Igaza van MG-nek hogy morálisan és sebzés szempontból is fontos, de nekem már égett le szakállam :D! A 20 cm-es költemény nem egész egy kör alatt eltünt ( ez tényleg megtörtént, nem játékban). Tanulság, részegen ne hagyd hogy tüzet adjanak.....

Sneer kedveli ezt
Link a hozzászóláshoz

Nézegetem az egyik tavalyi karakteremet. Felszerelés ...1 liter pálinka, 1Ép gyógyital...stb. Mi a francot lehetne ezekkel egy kalandba kezdeni?..Ha kipórciózom a pálinkát és öntök a gyógyitalhoz is.Eljatszva a nem magiahasznalóknak hogy mindegyik gyógyital. A bizonyíték ugye a gyógyitalos koktél lenne.Jól tudok keresni egy kis aranyat így? Vagy eleve a pálinka beleöntesekor a gyógyital elveszti gyógyhatását?

Darabolo kedveli ezt
Link a hozzászóláshoz

A hozzászóláshoz be kell lépned, vagy regisztrálnod Kalandozó!

Kizárólag a városőrség által átvizsgált kalandozók hagyhatnak válaszokat.

Kalandozónév regisztrálása

Regisztált kalandozóként felhőtlenebb az élet!

Csatlakozás a Kalandozókhoz

Bejelentkezés

Már velünk kalandozol? Lépj be!

Belépés
×
×
  • Új...