Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S.
Keresés Itt
  • Több lehetőség...
Eredmények keresés, amik...
Eremények keresése...

Társalgás a Világ Közepe fogadóban


Antail

Recommended Posts

(Bocs a Vendégkénti beírást de kidobott a net írás közben.)

Ahogy a nekromanta szellemi teste átsuhant a termen Archan körülnézett.

- Bocsássanak meg - szólalt meg és felállt az asztaltól. - amit eddig nyertem a tiéd. - mosolygott a törpére de már nem látszódott rajta az előbbi vigasság elindult a bejárat felé. Közbe körülnézett az asztrális és mentális szemével is a két síkon és meglátta azt az entítás, aki valaha ember volt. Megállt a bejáratnál és halkan egy szót mormolt. A kapu kitárult de ezalatt a lány kezei mintha egy zenekarnak vezényelne mozgásba lendültek, lassan elmondta a varázslat szavait. A lélek megrázkódott valami taszította vagy inkább vozotta. Érezet ahogy az anyagi sík újra vonzani kezdte. Száguldott vissza a teste felé, ami össze vissza volt tőrve egy sziklahasadékban.

- Egy lovat kölcsönveszek - kiálltott vissza Ronin felé Lady Archan.

A lányt nem érte az eső teljesen szárazon talált rá a Necromanta összetört testére amibe nemrég tért vissza az élet. Bár a lovat és a kocsi még le kell emelnie róla de az már nem tart sokáig.

Link a hozzászóláshoz

Kami először nagyon meglepődött barátja érkezésén. Erionban látta utoljára a pillét. Az ork és a törpe versengését együtt nézték végig, majd a régi időkről kezdtek beszélgetni. -Na és mit keresel errefele. Sok erdőpille vendégünk még nem volt! Kitől hallottál a Világközepéről? Mielőtt válaszolnál, ide hívom Kaszit. -azzal a harcművész rövid meditálás után telepatikus üzenete küldött testvérének.

Link a hozzászóláshoz

Az eddigi eseményeket egy 'félreesô kis asztalnál követte végig a maga hanyag,laza stílusában.Lába az asztalra rakva,megfeldkezvén az illemrôl,szájából kellemes aromájú füstölgô pipa lóg,másik kezében pedig mézsört szorongat.Jó a szoba amit kapott,nagyon is.Nincs hozzászokva az efféle kényelemhez,mert utóbbi hónapjait - s

Link a hozzászóláshoz

Mikor Archan kisasszony visszatért, láttára a kaput őrző katonák rohanva siettek elé és vették át a terhét. Egy fiatal hogy a lány kegyeibe férkőzzőn még arra is képes volt, hogy bakot tartson a lánynak a leszálláshoz. Amikor a félelf ezt észrevette egy halovány mosollyal jutalmazta majd egy szép ugrással átlendült a fiú felett és elsietett a fogadó felé. A sebesült ember hordágyra fektették és úgy vitték be a fogadóba. A helyiségben csend támadt amikor a katonák a fiatal lány után becipelték a testet. Archan futón körbenézett és egy ismerős arcon akadt meg tekintete. Egy férfi arcán aki hanyagul lábait az asztalon felejtve pipázott. Egy gonosz mosoly röppent át a nő arcán aztán csak megrázta a fejét most nem ér rá viccelődni. aztán elrobogott a sebesült után. A szürke köppenyes mint mindenki ki újonan érkezett megbámulta a félelf lányt, amit a felszolgáló Napsugár egy kis mosollyal konstatált mivel tudta hogy Archan kisasszonyt csak az kapja meg akit ő akar az pedig az elmúlt 100 évben nem sok volt legalábbis Acélpörölyű Rogan szerint. Csuklyás elgondolkozott azon vajon Szellemnek mennyi idő kell egy ilyen szép lány meghódításához, bár félelf a félelfhez való viszonyulásokat annyira nem ismerte, csak azt hogy ez a nő gyönyörű.

Link a hozzászóláshoz

Mikor a nô belépett, egy pillanatig majd kiugrott szíve helyérôl,nem gondolta volna, hogy ilyen hamar viszontlátja ôt.Persze önuralma most sem hagyta cserben és külsô szemlélô fel sem fedezhette érzelmi kitörésének már csírájában történô elfojtását.Csendesen nézte ,amint az györnyörü alakjával és kecses lépteivel átszeli a fogadót és eltünik hátul.Aztán rátörtek az emlékek.Egy kis karaván, egy elgyötört kalandozó, egy rajtaütés.Szája lassan mosolyra húzódik - "Igen, ha Te nem vagy, akkor én már nem lennék itt"

Hirtelen visszatér a valóságba,hiszen majdnem hátraesik a székkel.Kér még egy sört és figyel tovább...most már érdemes.

Link a hozzászóláshoz

Ekkor a nekromanta hírtelen magához tért, a két őr letette a hordágyat. Csak lassan tisztult az ifjú varázsló tekintete, de mikor meglátta a félelf lány rámosolygott, és tudta, eljött az ő ideje. Felnyögött, ahogy a törött bordája ismét átszúrta a tüdejét. A vér lassan folyt le a szája sarkán, felsóhajtott, aztán olyan halkan, hogy még a félelf se halja, mormolni kezdett. A lány éppen melléért, mikor a haldokló egy kusza jelet rótt a levegőbe, és a következő pillanaban lehanyatlott a jobbja. A teremben néma csend honolt, az egyik őr lehajolt, megfogta a varázsló nyakát, aztán szomorúan a félelfre nézett.

-Meghalt. -mondta az el nem hangzott kérdésre, és mindenki azon tanakodott, hogy ki lehetett ez az idegen, és mi lett vele. A rejtély sötét árnyként lappangott a fogadó falai között...

Link a hozzászóláshoz

Lady Archan nyakában hírtelen felfényleni kezdett a vörös rubin, persze ezt senki nem láthatta hiszen a ruhálya alatt viselte ezt a különleges ékszert.

- Hmm ez furcsa -szólalt meg Lady Archan - itt valami nincs rendben.

- Vigyázzatok a testre, nekem utánna kell néznem valaminek a könyveimben. - aztán kifelé vette az irányt.

A férfi aki az ismerőse volt valaha a Ladynek még mindig ott ücsörgött az asztal mellet, ezért arra vette az irányt.

(előre is bocsánatot kérek mindenkitől de a két enoszukei kidobóember neve Kaszi no Hida és Kami no Hida)

Link a hozzászóláshoz

Újra csak ügyelnie kellett cselekedeteire,mert amikor a nô elindult felé,majdnem felugrott izgalmában.Nem,nem szabad kimutatnia érzéseit,egyszer már megtette,eredménytelenül.Az az éjszaka számára maga volt a minden, de a nônek csak egy lehetett a sok közül,melyet hosszú élete alatt megélt.Lehunyta a szemét,vett egy mély levegôt majd mosolyogva várta a Lady Archan-t.

Link a hozzászóláshoz

- Üdvözöllek kobzos, rég találkoztunk. - köszöntötte a férfit Lady Archan.

- Sokat változtál mióta nem láttalak, sokkal visszafogottab vagy. Mi történt veled az elmúlt 10 évben? Még mindig a szép fiatal, de legfőképp gazdag lányok után jársz? - s mig ezt mondta kissé igazított ruháján hogy a közelben ülő férfiak szeme majd kiugrott. Gyorsan körbenézett hogy lássa mennyi szem figyeli.

- Emlékszel még amikor együtt zenéltünk, és mulattunk, és.. - széles mosollyal az arcán a férfi elé fordított egy széket, terpeszben ráült és a férfi arcához hajolt majd halkan folytatta. - és megkostoltad az igazi életet.

Aztán hátradőlt és várta a férfi reakcióját, közben ki tudja honnan, talán az asztal alól előhúzott egy lantot és egy egyszerü dalba kezdett.

Link a hozzászóláshoz

Az ajtón ekkor egy fiatal lány lépett be. Akik jól ismerték a fogadót, csodálkoztak, mert még soha nem látták őt, és az őrök sem kísérték. A két kidobóember kissé hátrébb lépett és összehúzták magukon a mellényt, mert hirtelen hideg szellő csapta meg őket. A lány ártatlan tekintetét körbehordozta a helységen, és kissé elpirult ,mikor észrevette, hogy minden szem őt bámulja. Aztán észrevette a földön fekvő holttestet. Mintha már látta volna ezt az arcot valhol. Hátratolta a csukjájt, barna fürtjei előrehullotak...

... a varázsló lelke tovább figyelt. Immár nem kelett félnie, hisz senki sem bánthatta. Bár a lány késett, talán még is sikerülhet kifaggatni. Már élőholt volt. Életében is a fekete mágiát űzte, és most végre igazán hasznát látta ennek. Bár még jó ideig Lesath-ként kell "élnie", de ez nem volt nagy ár a titokért cserébe. Lassan közelebbsiklott a lányhoz, aki közben leült a pulthoz, és szomorkássan nézte a fogadóst...

Link a hozzászóláshoz

Elvigyorodik,majd ô is elôveszi lantját és a nôvel együtt énekelni kezd.Majd lehunyja szemeit,hangja lassan teltebbé válik és a fogadó minden sarkában tisztán és kivehetôen lehet hallani kettejük énekét.Majd egy fényes gömb jelenik meg a fogadó közepén,ami eleinte kékes fénnyel pulzál,majd színe elôbb zöldbe aztán pirosba megy át és ez a dal ritmusának gyorsulásával egyre dinamikusabb lesz.A gömbbôl apró fonálszerü nyúlványok kezdenek el sarjadzani,melyek akadályt érvén fényes villanással kimúlnak.Az ütem egyre gyorsul, a gömb egyre sebesebben változtatja színét,majd az utolsó akkord felütésekor mint egy tüzijáték ám teljesen hangtalanul szétpukkad.A kobzos kinyitja szemeit majd mintha mi sem történt volna a nô felé fordul.

-Semmi különös nem történt,talán csak annyi, hogy...-mélyen a nô szemébe nézett - megkomolyodtam.

Egy pillanatig csak nézték egymást, aztán mindketten egyszerre hangos nevetésben törtek ki.A nô tudta, hogy a kobzos csak viccel, Ô soha nem fog megkomolyodni,mindig is gyerek marad legbelül.De a 10 év rajta sem múlt el nyomtalanul.Arcán apró ráncok jelentek meg halántékán pár ôsz hajszál jelzi, hogy nem voltak könnyü évek.Jobb szemöldöke felett pedig egy apró csík volt látható.Kissé elt

Link a hozzászóláshoz

- Hát amint látod letepedtem - mosolygott a férfire. - Bár néha most is válalok munkát. ami felkelti az érdeklődésemet. Emlékszel még Roganra, ő is itt él mint kovács. - a lány a törtére mutatott.

Mikor ránézett a lányra aki az imént érkezett fúrcsa érzése támadt, eszébe jutott a halott ember és erre elkomorodott.

- Bocsáss meg de most mennem kell. - felugrott és kisietett az ajton.

Lady Archan a tornya felé vette az irányt. A madarak hangos huhogással és csipogással és visítással jeleztek úrnőjüknek. Lady Archan ebből tudta valami nincs rendjén a fogadó körül. Tornyába érve kiterjeztette érzékeit és két furcsa dolgot is érzékelt. Mágikus hatalma a tornyában 100x-ára növekedett, minden mágikus, asztrális, mentális érzékelése úgyanígy megtöbszöröződött. Ezután könyvtárából előkereste a megfelelő könyveket és miután áttanulmányozta őket, nekifogott a megfelelő mágikus formulák előkészítéséhez hogy szükség esetén az élők segítségére lehessen.

Link a hozzászóláshoz

Igazából nem is tud szóhoz jutni,olyan gyorsan tünik el a nô.Persze ez számára nem újdonság, amióta ismeri ilyen.Kényelmesen hátradôl hát újra a székén és megint rágyújt pipájára,mely idô közben kialudt.

Rogan-a jó öreg törpe.Miket bírt morgolódni annak idején míg együtt kalandoztak.Persze sokszor igaza volt, hiszen akkoriban jóval többször sodorták bajba f'rfi hormonjai kis csapatát(a törpét a nôt és egy kétes hír

Link a hozzászóláshoz

Miután a vámpírlány eltűnt a szobakulcsokkal, sötét alak jelent meg az egyik sarokban. Az árnyak közűl lépett ki. Bár élőholt volt, nem volt gonosz, a sors kényszerítette erre. Talán ha a félelf lány nem veszi észre... De ezen kár most morfondírozni. Kockáztatott és nem sikerült. Most ismét kockáztatott és csak reménykedhetett, hogy ezúttal jobban fognak alakulni a dolgok. Új alakjában kissé hasonlított a régire, de most végre olyanná válhatott, amilyenné mindíg is szeretett volna. Lassan odament a pulthoz, leült és a pultoshoz fordult.

-Egy üveg bort kérnék, meg egy szobát. Ha lehetne a hölgy melletit kérném. -biccentett jelentőségteljesen abba az irányba, amerre a vámpír távozott. Eljött hát az idő...

Link a hozzászóláshoz

-A Jázmin a tekercseddel kapcsolatban beszéljek Roninnal? -mondja halkan Kami no Hida a pillének.

-Van itt a fogadóban egy kis könyvtára talán ott nyomra akadsz.Rengeteg kalandozó jár ide valaki csak hallott róla.Ronin nagyon ért ahhoz hogy megtudja amit akar ha a segítségét kérjük.Nos mit szólsz hozzá?

Kaszi mindjárt kideríti mi folyik itt.Kezd veszélyes lenni ez az este.

A két szuke összenéz.Kaszi koncentrál, az újonnan érkező pszi pajzsait vizslatja,majd a reakcióit figyeli.

Link a hozzászóláshoz

Kaszi no Hida a vizsgálódás után, testvérével szellemnyelven kezd beszélni'Nincsen pszi pajzsa és nem vette észre hogy vizslatom'

Kami no Hida:'Szerintem se.'

Kaszi No Hida:'Az árnyak közül lépett ki, mágia használó kell hogy legyen vagy valami démon.'

Kami no Hida:'Nem érzem a rettenetet, nem démon.'

Kaszi:'Tartsuk szemmel.'

Kami bólint testvérének.

Napsugár bizonytalanul rámosolyog az "árnyakból érkezőre".

A hölgy a folyosó bal oldalán lévő utolsó előtti szobát vette ki.Itt vannak a mellette lévő szoba kulcsai.

(A Világ közepe pillanatnyi szobahelyzete alább.Az oldalon a Kiegészítőkbe megtaláljátok a leirását a fogadónak ott van alaprajaz is a fogadóról.Ezt behelyettesítve pontos képet kaptok.

barbár,bárd, üres,üres, női fürdő,8 ágyas üres

folyosó

A 2 Hida avagy a kidobók,vámpír lány,Lesath,üres, férfi fürdő,8 ágyas üres)

Link a hozzászóláshoz

Ronin feláll a dobogón lévô asztal asztalától.Bólint az újonnan érkezônek.A katonák az utasítását várják mi legyen a halottal a fogadó közepén.A test egyik pillanatról a másikra porrá omlik.A két katona hátra hôköl.

Közben Rogan gurít.-Fullom van!Hukk!-majd orra elôre hanyatlik az asztallra.Az ork követi példáját.Mindkettem alkholmámoros álomba merülnek.

A 3 fôs asztaltárság,ahol a pár órája izgatottan kiabáló "szónok" ül , egyik tagja óvatosan korsója felett szemügyre veszi a pipázó (a bárdot) férfit.

Ráismer a shadoni bajkeverô az személyesen.1000 arany vérdíj van rajta.Félrenyel mikor ráébed az igazságra.Köhécselve próbál levegôt venni.

Link a hozzászóláshoz

Csuklyás miután látta, hogy a gyönyörű félelf elhagyta a kobzos asztalát, felhajtotta az italát majd a pulthoz sétált.

- Ó szépséges leányzó, mond csak nékem ki az a kobzos akivel az a gyönyörű leányzó zenélt az imént. - szólt Napsugárhoz.

- Nem ismerem az Úrat - válaszolta a pincérlány - eddig még nem járt itt.

- Akkor két újabb kupa sert kérnék. - mosolygott a férfi.

Miután Napsugár kiszolgálta, Csuklyás fogta a söröket és a kobzos asztala felé indult. Hogy Miért talán a férfi hanyag tartása, vagy esetleg a lány miatt akivel az elöbb zenélt, vagy csak úgy mert nem volt jobb dolga.

- Üdv néked kobzos leülhetek itt az asztalodnál? - nyújtotta oda az egyik sört a zenekedvelőnek. - Én is amolyan zenész lennék. - és kihúzta sípját az övéből. - Talán tanulhatnék tőled.

Link a hozzászóláshoz

Nem azért él még most is mert nem veszi észre a körülötte kavargó eseményeket.Látott már eleget vérdíj által lángra lobbantott vérszomjas tekintete ahhoz, hogy kiszúrja.Mindemellett tudja, hogy biztonságban van ezen a helyen. Megnézi magának újdonsült zenésztársát majd hellye kínálja.

- Persze, üljön csak le.-mutat a mellette lévô székre

Aztán a férfi furulyáját kezdi el nézegetni,annak ideján tanult egy kicsit játszani rajta, de mindig is a lant állt közel szívéhez.

-Zenélni?Én?Mibôl gondolja, hogy tudok?Amit az elôbb hallott az csak egy kis falusi dalocska volt amit apám tanított nekem kiskoromban.Ilyent bizonyára ön is tudna játszani.Apropó, még a nevét sem tudom.-várakozóan néz a férfire.

Link a hozzászóláshoz

A barbár bizalmatlanul méregeti a távolodó csuklyás férfit . ~Biztosan mágia használó.Ha sokáig marad fejbe fogom verni.Ezekkel mindig csak baj van.~Az ugróegere végi fut a bárpulton,majd izgatottan foglal helyet a vállán. Megijedt a Lesathtól.

Ronin értetlenül áll az eltűnt holtest esete elôtt.Tanácstalanságát palástolva egyik emberét Sandráért halasztja. Segíteni kell Napsugárnak, neki most nem lesz ideje a vendégekkel foglalkozni.

A másik katonával a hordágyat a ligetbe viteti azzal az utasítással hogy Arckhanhak számoljon be az előbb történtekről.

Fejét csóválva mosolyogva néz az alvó törpére.

A Lady tudta a detektálókő jelzéséből, hogy a halott lelke nem távozott.A tornyába ült és várt .Most sajnálta hogy annak idején csak az elemi tűz és a természeti csapások ellen védte le a fogadó épületét.

Az ivó felől egy barna hajú,átlagos termetű élénk szemű alak érkezik.Oda megy Roninhoz.-Mi a gond?

-Ne is kérdezd.Gyere velem a szobámba.

-Csak azért jöttem hogy megkérdezzem fellépjünk ma?Hallottam sok vendég jött.

-Lehet róla szó.Ronin és az alak a folyosó fel indulnak a fogadós szobája fele.Kami utánnuk indul, közben halkan beszél a pilléhez-kivülről úgy tűnik , mintha magában mormogna -Semmi Csínytevés Jázmin!Igen emlékszem miket csináltál Erionba Kaszi is biztos. Nagyon vicces volt ,de ott nem mi voltunk a rendért a felelősek.Kérlek itt ne legyen sikoltó nemes hölgy, azért mert pille tőrbe ült!Ne vágd le álmában az emberekről az alsónadrágjukat!Ne lopd el fürdés alatt a törölközőjüket a vendégeknek!A lovakon se segíts azzal hogy elengeded őket!A segítségedre viszont számítok.A kis kenőcseidnek még lehet hogy sok hasznát vesszük!Megkérdezem Offspringet a tekercsedről.Mi is ez pontosan?

Kaszi no Hida marad az ivóban a rendet fenn tartani.

Link a hozzászóláshoz

Ülj oda az asztaltársasághoz...

Hozzájuk szólhatsz anélkül is, hogy bemutatkoznál. Ha ismert kalandozó vagy, Fedd fel kiléted hogy megismerjenek.

Vándor
Válasz a témára...

×   Formázott tartalmat illesztettél be.   Formázás megszüntetése

  Only 75 emoji are allowed.

×   A hivatkozásodat beágyazta a gépszolga automatikusan.   Mutasd inkább hivatkozásként

×   A Pszi-emlékfelidézés sikeres volt.   Szerkesztőablak kiürítése

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Új...