Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S. Szerepjáték

Greol

Kalandozók
 • Hozzászólások száma

  53
 • Csatlakozott

 • Utoljára itt járt

Róla: Greol

 • Rang
  Kocsmák bajnoka

Legutóbbi látogatók

133 adatlap megtekintés
 1. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  „(...) Domvik többi tartományához hasonlóan a Felföld is önellátó – már közigazgatásilag is elszakadt a többi tartománytól.Egyedül áll a Birodalom délfokán: elválasztja Ynevet a délkeleti szigetektől, (kiemelés tőlem - Greol) ahol egyesek szerint különös,ősi tanokat ápoló népek élnek. Mint egy lyuk a sajtban,úgy maradhatott meg ez a ködös sötét örző populáció a Démonikus Óbirodalom pusztulása óta eltelt évezredek során távol a kontinenstől. Nehezen megközelíthető szigeketek ezek (a Viharvizek jól örzik),kiesnek a kontinens vérkeringéséből,közvetlen veszélyt nem jelentenek és túl sokba keürlni feltérképezni őket - ezek az okok amiért valóban igazi fehérfoltok Ynev térképén. Igazából nem tudni kultúrjáukról semmi biztosat: csak sejtésekre hagyatkozhatunk,amikor démonikus jellegű „vallásukat” ,mágiájukat és szokásaikat fürkesszük. Hipotézisek és becslések útvesztője ez a föld – szunnyadó vidék,amely csak arra vár,hogy visszaszerezhesse régi dicsőségét. Maguk a felföldiek sem beszélnek soha a titkozatos –ahogy ők nevezik – ”Sötét Szigetekről”. A Rend szerint alkalmanként erős mágikus tevékenység rendezi át a Hálót a délvidék felett...” Forrás: Papok,paplovagok,kézikönyve.Egyistenhitek és a kyr vallás. 2.köt., 1999, 142. p. (Shadon népeiről)
 2. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  GA [Wayne Chapman] fórumáról Délvidéki orkok Földönfutók A déli puszták és felhőszéli ösvények nomádjai. Egész életükben vándorolnak; kisebb csoportjaikkal a Seyraf választótól [a seyrafok az Óbirodalom vezetői voltak - Greol] Falarionig, a Holt-Kromarra vonulatától [Déli-Határhegység] a Perdenion-gerincig bárhol összeakadhatnak az utazók és a zarándokok. Kitartásuk és igénytelenségük legendás, beérik azzal, amit a más fajúak saját jószántukból felajánlanak nekik. Erőszakot csak végszükség esetén alkalmaznak, és ilyenkor is nagyon ügyelnek rá, hogy ne ontsanak vért: annak szaga nagyon megkönnyítené bálványuk, Zerlig kán dolgát, aki hagyományuk szerint a nyomunkban jár, és elrabolja azok lélegzetét, akik egynél több éjszakát töltenek ugyanazon a helyen. Azokat, akiket semmiképp nem tanácsos életben hagyniuk, elevenen temetik el, és írottkövet helyeznek fölébük a nevükkel (ha tudják), a fajtájukkal és a bűnükkel – az utóbbiról Zerlignek kell számot adniuk, mikor az rájuk talál. Jelölőszínük a fakóagyag törtfehérje, totemállatuk a szárazfarkú vipera, melynek figyelmeztető resztelését gyakorta és szívesen utánozzák. A kontinentalista köznyelvben sápatag vagy mészorkokként ismeretesek. Forrás: http://lfg.hu/forum/index.php/topic/1481-orkok-yneven/ 'Kalóz' hozzászólása 2017.12.13, 12:50
 3. Greol

  Dumaterem

  Belenéztem,érdekes.Annyit szeretnék megjegyezni,hogy Ynev Nagytérképe szerintem túlságosan délre és partvidéktől távolra helyezi el. Amennyiben a városállam a pajzsállamok és a Shadon közötti kereskedelem fontos összekötő láncszeme,amely számít mind Pyaron,mind pedig Shadon katonai védelmére,mindenképpen északabbra kellene lennie,egy esetleges gyors katonai segítségnyújtás és a kereskedelmi vonalak biztonságos elhelyezkedése miatt. Egy ilyen hely talán valahol a Shelaimos és Ravalladion féldominiuma között helyezkedhetne el.
 4. Greol

  Dumaterem

  Líthas A Shadoni-öböl nyugati partja és a déli puszták,a pajzsállamok között található egy hosszú erdős sáv. Ynev növényzeti térképe mérsékelt övi lombos erdőket és fenyveseket mutat, illetve a terület partvidékenek közepe fele található egy Shelaimos nevű erődítmény is. Domborzatilag a legdélebbi és legésztakibb részétől eltekintve mélyföld. Vannak hivatalos (szabálykönyvben vagy regényben leírt) információk erről a területről?
 5. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  "Shadon: - halászhajók: nagyhírű és büszke társaság, számtalan hajóval; a kis csónakoktól a bálnavadász flottákig. Ők építették az első telepeket is a Shadoni-öböl nyugati partján, ahol mostanában számtalan aranyásó, prémvadász, favágó és hasonló népség igyekszik felvenni a harcot az erők vadjaival, az ork törzsekkel és persze a mocsári szúnyogok milliárdjaival. "Déli jégmezők: A legendák szerint itt is vitorlákba kapaszkodik a szél; ám a hajók hasán élesre fent pengék vannak, melyeken elképesztő sebességgel tudnak haladni a végtelen jégmezőkön... A tenger errefelé járhatatlan a hideg és a jégtáblák miatt; így a keleti és nyugati part országai közt délen nincs tengeri összeköttetés." Forrás: http://lfg.hu/forum/index.php/topic/1229-tengeri-hadviseles-yneven/page-11 'Kormi" hozzászólása (amely egy alaposan megírt cikknek is elmenne)
 6. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  @Darabolo A Wargarról szóló leírásban azt olvashatjuk,hogy "Népük eredete a Démonikus óbirodalom korára vezethető vissza, ahogy a Kháloké is. Ebből az időből származik a Wargarok, és a Khálok között fennálló ellentét is mely nem olyan természetû, és nem olyan komoly, mint például az Amundok, és a Dzsennek közötti. Ezeket az ellentéteket általában a másik fél kihívásával, lovagias küzdelmekkel döntik el. A küzdelmek kimenetele a karakterek jellemétől függ, tehát nem feltétlenül jár az egyik résztvevő halálával." Némi homályos adalék a társadalmi berendezkedéssel kapcsolatban. Ennek az eredete talán valamiféle Óbirodalombeli társadalmi feszültségre vezethető vissza,pl: egy eliten belüli elmélyült törésvonal meglétére,amelyik faji alapon húzódott meg az uralkodóosztály tagjai között. Tudom,nem rajongsz túlzottan a netes kiegészítőkért,de erről a kiegről úgy halottam,hogy félig-meddig hivatalos helyen jelent meg elöször.
 7. Greol

  Dumaterem

  Üdv Tudtok olyan regényeket ajánlani amiben kráni elfek vannak?Számomra elég érdekesnek tűnnek:egy harmonikus, természetbarát faj amely a gyűrűhegység bércei között a Kosfejes kíméletlen törvényeinek alávétve árnyaktől besötétített,gyakorta éles ellentmodásokkal terhelt,kontrasztokkal teli életet élhet. Nagyon kiváncsi vagyok rájuk. Esetleg játékbeli tapasztalata van valakinek? (Mármint a fegyveres küzdelemben való legyőzésükön túl.)
 8. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Ez némileg a egybevághat a fentebb említett Fogadalombeli Nevyll nevű varázsló feltételezésével: a birodalom uralkodórétegébe emberek is bekerülhettek.Az ilyen egyének (de valószínűleg inkább családok vagy nemzetségek) nyilvánvalóan elég sokat tudtak a szerafizmusról,esetleg ők maguk is szerafisták voltak. Amikor az emberek kivonulása megkezdődött és megvisszaverték a Birodalom ellenllépéseit,sokan a frissen létrejött godoni állam határian kívül találtak magukat,amaiatt a sokszor kegyetlen szelekció miatt amit a godoni államalakulat folytatott saját belső stabilitásának megteremtése érdekében.(Forrás: Ősi titkok láza...) Tehát: az emberi felszabadítók mindenkinek szabadságot hoztak,de az államiság biztonságot adó nyújtó keretét már nem mindenkinek nyújtották át. Ezzel hatalmas védelem nélkül maradt embertömeg jött létre,amely észak fele vándorolt illetve a Határhegység bércei között telepedett meg. Azzal kapcsolatban ,hogy ezek néptömegek miként leltek mágikus védelemre három elképzelésem van: 1)Valahogy még a rabság idejében rájöttek pár dolgra a démonok manipulálásával kapcsoaltban,amivel megvetették a samanizmus késöbbi alapjait. 2) Az elitbe tartozó emberek egyből a felszabadulás után egyből velük tartottak,szerafizmus segítségével biztosítottak mágikus oltalmat az embertársaik számára.(Az első sámánok őseit talán a Godonba be nem engedett emberi szerafisták között is kereshetjük.) Ez valószínűleg nem tetszhetett 'Egy'-nek (valójában már nem neki hanem az egykor szétszakadt törekedékeinek) aki megvonta a támogatást az egykori pártofogoltjaitól. Elképzelhető az is, hogy volt egy átmenti időszak amikor az ősistenek igehírdetői párhuzamosan léteztek a varázshatalmukat egyre inkább elkorcsosító szerafistákkal,mely rivalizálásból - mert nyilvalóan ilyesmi állhatot fenn - valamiért a varázshatalmukat egyre inkább követelésből kérésbe lezüllesztő szerafisták kerültek ki győztesen. Ennek kiváltóoka rejtély,talán az ok az embernépek óriási szabadságvágya lehetett,nem voltak képesek elviselni,hogy segítő szándékú égi entitások nem csak nyújtanak,de nyíltan követelnek bizonyos dolgokat.Végeredményében ugyanaz a kiváltóok játszott közre mint amelyik a godoniakb esetében elnyomta a belső,isteni hangokat. 3) A DÓB összeomlása után az emberi-elit csatlakozott pusztai és hegyi és talán jégmezően maradt embertársaihoz,lévén Godonba már nem juthatott be. Szerafista ismereteik nagy előnyt jelentettek a beilleszkedésben,mivel a fentebb említett három területen ekkor még nagyarányú volt az összeomlás után létrejött démonikus aktivitás,az elszabadult erőket valahogy meg kellett fékezni. Varázstudományuk elkorcsosulásának oka pedig talán a kialakuló primitív társadalmi viszonyokban keresendő: a szerfaisták nem tudták tovább adni bonyolult,magasszítntú tudományukat primitív,nomadizáló törzsi viszonyok között. Lehetséges hogy az eddigi három egyszerre vagy egymás után történt, elvégre nem zárják ki egymást. Ez talán segíthet hidat verni a Fogadalom és az Ősi titkok láza között.
 9. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Az MTK (legalábbis amennyire emlékszem) világossá teszi,hogy a khálok az elit részét képezték. Részben ehhez kapcsolódóan érdemesnek tartom megemlíteni,hogy a Fogadalom Függelékének egy részét író Neville (a regény főszereplóje,egy varázsló) valószínűsíti,hogy az emberek nem pusztán szolgaként a léteztek.Véleménye szerint az elvi lehetőség adott volt számukra az uralkodóosztályba való felemlkedésre. (Ami azt jelenti,a társadalmi mobilitás valamilyen formája létezett az emberek között.) Ez erősen ellentmond a Ősi titkok láza, acélnak viharának, amely egyszerű szolgai létként írja le helyzetüket.
 10. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Igen,ez eléggé zavaros. Főleg annak fényében,hogy a démonok nem éppen nem az eggyüttműködésre való hajlamukról híresek. Az meg végképp érthetelen miért állt érdekükben felemelni a khálokat és a többi ősfajt akik a birodalom elitjét képezték.
 11. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Csak közvetve tartozik a kérdéshez,de szerintem érdemes lenne tisztázni hogy a sztyeppei és hegyi nomádok miért nem az emberi fajt az ÓBirodalomből kimenekítő "Egyet' (akinek a romokban álló szentélyéne a jégmezőkön áll, mint már erről szó esett a fentebbiek során ) ,és belőle származó ősisteneket tisztelik,a szellemek és démonok imádata helyett. Az Ősi titkok láza, acélnak vihara a gondoniak kapcsán arról ír,hogy az őket megsegítő égi hatalmasságok belső hangját tudatosan hallgatatták el magukban,mely túlvilági lényeknek a hiánya hosszú távon rosszul hatott rájuk: mentális problémákat,stresszt,hiányérzetet eredményezett amelyet gyógyszerekkel próbáltak kezelni. A késöbbi nomádok őseinek egykori felszabaditóiktól való elfordulásáról azonban jóformán nem tudunk semmit,kivéve azt a keveset amit a Fogadalomban függelékében említenek meg: a nomdádok mítoszai szerint az istenek végleg elfordultak az emberektől.
 12. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Melyik térképről beszélsz?Az eredetileg Fehér ET-hez mellékeltről?( http://hu.magus.wikia.com/wiki/Ynev?file=Ynev.jpg ) Szerintem ez közel sem a legjobb,elég furcsa dolgok vannak rajta.(Pl: Krán esetében ezek elég szembeszökőek.) A kalandozok.hu-s nagytérkép szerintem sokkal jobban,logikusabban van megrajzolva,célszerűbb volna azt követni.Persze ez csak magánvélemény.
 13. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Pár további apróság: Crewoini Őstár A Déli Kolostorokban élő szerzetesek által írott történelmi összefoglalás, amely a benépesülés évszázadaitól fogva egész Dél-Ynev fejlődését nyomon követi. [Kalandozok.hu kiegészítés] Crewoini Őstár Igrain Reval által a Psz 2421. Esztendőben, a déli jégmezők egy kolostorában talált, kilenc kötetes mű. A Szerzetesek által yrott történelmi összefoglalás, a benépesülés évszázadaitól fogva egész Dél-Ynev fejlõdését nyomon követi. Teljes feldolgozására nem maradt ideje, mert a kolostorban kitört lázadás miatt menekülnie kellett. (Sum,434/2/2) Déli Kolostorok A Déli Gyűrűhegység csúcsai közt megbúvó kolos¬torrendszert Dél-Ynev őslakói emelték, még az írott törté¬nelem előtti időkben. A szerzetesek azóta is dacolnak a nagyvilágban zajló események sodrával, mintegy kívülállókként szemlélik államok, népek, oolykor egyének sorsát... Igrain Reval E vándorló szerzetes bejárta egyész Ynevet. Életcéljának tekintette, hogy az elképzelhető legteljesebb földrajzi értekezést hozza létre a kontinensről. A P. sz.-i 2412-ben indult útnak, és nem egészen egy évtized alatt feltérképezte az egész Dorlan-medencét, a környező pusztaságokkal egyetemben. A 2421-es esztendő már a Déli Jégmező kolostorainak egyikében találja, ahol egy rég letűnt kultúra emlékei között megleli az ún. Crewoini Őstárat. A kilenckötetes mű teljes feldolgozására már nem jutott ideje: a kolostor-rendszerben kirobbant lázadás miatt menekülnie kellett. (...) users.atw.hu/biblioteka/download.php?fname=./.../M.A.G.U.S/.../39_-_Ynev... Ynev-kalauz Ynev szószedete 5.0 – kalandozok.hu (Bocs a vastag betűkért,nem szándékos.)
 14. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Összegyűjtöttem néhány további töredéket. Az eddigiekkel eggyütt már sikerült valamelyest szürkefolttá sötétíteni ezt a szószoros értelemben vett fehérfoltot Dél-Ynev térképen,noha még bőven van kutatnivaló. Wayne Chapman: Ősi titkok láza, acélnak vihara (2018) (…) “Mikor a lámpas fők első csoportja kitört a Shiolként ismert valóságzárványból,ahol a gdonok [A gdonok az emberi nem első képviselői Yneven akik a DÓB uralma alatt szolgasorban sínylődtek.- Greol] hetvenhét nemzedéken át raboskodtak,simeretlen és ellenséges közegben találta magát. A kontinens legdélebbi nyúlványa ,a Határhegységen túli Holt-lápság melyet nagyok háborúja [a legelső ynevi istenségek közötti történt konfliktus] tett jégpusztassággá,bármely közönséges haalndót elpusztított volna... a gdon mágiforgatókat azonban sokmindennek lehetett nevezni csak közönséges halandóknak nem. Kiállták a rés körül támasztott vihart,a fehér éjszaka csillagaink fagyos tekintetét és miután a jégpusztaság egy névtlen kőkörében összeverőstek,olyasmit tettek amivel végérvényesen megváltoztatták a szférák alatti világot: visszaindultak a többiekért. Godon a körbéli százak döntésének köszönheti a létrejöttét és első mártírjait. Népének megprobáltatásai azonban korántsem értek véget a szabadulással. A negyedmilliós tömeg a kínkeserves lassúsággal – a hagyomány szerint a három esztendő alatt – tette meg a Ynev nyíló Tra’tum (Pokolkapu) és a Hátárhegység Iedüm (Kegykapu) néven elhíresült hágója közti távolságot. Az átkelésre tavaszutó idején került sor,az ezt követő háladás “ezüstös napjai” az első phokororna vándorünnepként vált a domviki liturgia részévé. A menekülők a vízválasztó nyugati oldalán,a Korvalan és Uljama összefolyásánál (Korvalaima) ütötték fel átmenetinek szánt táborukat További hét évet töltöttek itt- a hivatlos magyarázat szerint Vihar-szorosn túlra küldött felderítők visszatérésére várva,valójában azért hogy üldözőik túlerejével a maguk választotta helyen és időben nézhessennek szembe.” (86-87. p.) “(…) Az érintetteket [egy az előbbi idézet által tárgyalt időszak után jóval késöbb működő godoni-birodalmi magisztercsoportot] nem ez hanem két kutató csoport eltünése riasztotta meg. (…) A másikról egy trmendai túlélő,Shylak Eris vezetésével a Fekete-Santriol erdeiben tallózott óbirodalmi relikviák után sosem halottak többl. Ez volt Krán első hadicselekménye az embernem elleni háborúban – és csak idő kérdése volt hogy újabbak kövessék.” 61.lábj. * Egyes források szerint az eltűntekkel szimpátiás kapcsolatban állók álmaiban még évtized múltán is visszahangzottak azok sikolyai.A szakértők nem zárják ki a kínvallatás lehetőségét,de rámutatnak időtartama sehol még Kránban sem haladhatja meg ilyen mértlkben az emberi tűrőképesség határait.” (102. p.) A Shadont bemutató részhez tartozó szójegyzetből kiderül,hogy: 1)A Déli Határhegység keleti oldala meletti kicsiny félsziget (Az un. Bikafok) Shadon részét képezi.Nem egyszerűen befolyása van,hanem a félsziget az állam részét képezi. 2)Ennek ellenére úgy számomra tűnik,hogy a Shadoni Öböl nyugati partjára és az attól nyugatra elterülő ismeretlen fenyvesekre a királyság már nem tudta kiterjeszteni a befolyását. (163. p.) Drakvenai vándorlás:a kontinenes írott történelmének legjelentősebb demográfiai eseménye;külvilági zömmel,zömmel emberfajú népelemek századokon át történő beáramlása a démonikus óbirodalom őrizetlenül maradt síkkapuin át. Elnevezése onnan erdet,hogy kiinduló a Syrta Draquena (Sárkánygerinc) Holt-Kromarrából északkeletnek kiágazó vonulata volt. (509. p.) ------------------------------------------------------------------------------------- Óriás Pöröly - A Déli Jégmezők peremén az ősidőkben becsapódott anyagtömeg, bizonyos források szerint szerencsétlenül járt Égi Hajó. http://pljr.tripod.com/magus/kfjzsko.html A Démonikus Óbirodalom romjai A Déli jégmezők és a Déli-hegység hófödte magaslatai közt máig állnak a Dél-Ynev történetének egyik legsötétebb korszakát hírdető, megközelíthetetlen romok; a fal látszólag nincsen messze, azonban a valós távolsága több száz mérföld lehet attól a ponttól, ahonnan látszik. Az Óbirodalom urai a távolságok manipulálására, a tér kicsavarására támaszkodtak védműveik megalkotásakor. Létrehozóik minden bizonnyal egy magasabbrendű geometria szabályai szerint alkották meg otthonaikat, egy olyan komplex rendszer ismeretével, mely emberi ésszel nem felfogható, mert ellentmondásokkal teli és alapvetően különböző gondolkodásmódot igényel – a démonokét. A falak közül rengeteg egyszerűen ellentmond a hetedkori építészet tudományának – a legtöbbnek önsúlyától kéne összedőlnie vagy legalábbis elhajlania. Az épületek groteszk mód csavarodnak ki magukból, némelyik pedig valóban “kicsúszik” az általunk ismert dimenziókból. Beszélik, aki sok időt tölt a romok között, megőrül. Tulajdonképp pont az ellenkezőjéről van szó – aki idővel felfogja, befogadja, megérti ennek a bizarr, idegen világnak a logikáját – illetve a működését, mert a logika egyszerűen nem jó szó erre -, az annyira gyökeresen másképp fogja látni a világot, olyan újszerű nézőpontból, hogy társai fognak hozzá képest elmaradottnak tűnni. Épp ezért ezekről az épületekről nem is lehet sokat beszélni – aki igazán ismeri őket, az ismereteit egyszerűen nem képes továbbadni. http://lfg.hu/13788/rpg/kofalak-vedelmeben-ii-kulonleges-eroditmenyek/ Vihar-póni Ezt a fajtát kizárólag a Shadoni-öböl és a Déli Vihar-vizek szigetein találhatjuk. A zord klíma és a sanyarú terepviszonyok igen ellenállóvá tették, így a helyiek nagyra értékelik hátasként és málháslóként is. Marmagassága 12-13 tenyér, súlya 380-410 font közé esik. Lába erős, nyaka rövid, izmos, feje egyenes, homloka széles, állkapcsa karakterisztikus. Füle kicsiny, sűrű szőrzete a téli időszakban tekintélyes hosszúságúra nő. Mindenféle színben megtalálható. Biztos léptű, nyugodt, szelíd természetű, s egyben a létező legigénytelenebb fajta. Más pónikhoz képest negyedével kevesebb táplálékon is elél, s az istállózást még hírből sem ismeri, még a legzordabb télben is kint lehet hagyni, akkor sem fagy meg. A Déli Jégmezőkre, vagy egyéb hideg helyekre tartók gyakran ilyen lovakat szereznek be szánjaik húzására. A helyiek – sokak szerint barbár módon – időnként levágnak egyet, hogy megegyék, hiszen az összes állat közül a kemény, délvidéki fagyokat csak a Vihar-pónik élik túl. Vé-3 Ép+1 Fp+5 Tp+1 Napi táv+10% Ár×1,5 http://lfg.hu/13260/rpg/ynev-lovai/ Ősi Nyelvek Minden olyan nyelvet ide sorolhatunk, ami rendelkezik az Od mágia felhasználásával. Sok ezek közül már kihalt, de sok meg létezik eldugott helyeken. Nem soroltam fel őket hisz nagyon sokan vannak, csak azok kaptak helyet e táblázatban, amelyek kihatással voltak a jelenlegi nyelvekre. A másik fontos csoport, más Külső és Belső síkok nyelvei, de ezek közül csak a Démonikusak voltak kisebb nagyobb hatással az emberi nyelvek fejlődésére. Ezeken kívül létezik még két olyan nyelvcsoport ami nem tartozik ezen mágikus nyelvek köze, ezek a crantai és az engmar. Az elsőt az északi emberbirodalmak beszéltek míg a Kyr hódítók meg nem érkeztek a kontinensre, létezik eredeti írott változata de ezek nagy része a Dawa Birodalom idejéből való. A második a déli ember csoportok nyelve volt, aminek bármilyen írott változatát fellelni szinte lehetetlen, mivel nem létezett délen birodalom. (Krán mélyén, és a Déli jégmezőkön létezik írott változat de ezek felkeresése szinte lehetetlen) Némely tudósok ezen nyelveket a következő kategóriába vagyis a Közép Nyelvekhez sorolják, de ez nem fontos a jelenlegi téma szempontjából, inkább történelmi jelentőségű . Ezen csoportok írásmódja Képírás, mindegyike elég speciális, részletezésükre nem térnék most ki. Kivétel a crantai mivel az Szótagírás, (ezért is szeretik a második kategóriába sorolni) az engmar írásmódja pedig nem ismert, de feltételezhető az alábbi kettő közül bármelyik. Közép Nyelvek Ezek nagy része emberi nyelv, de mint a Kyr, nem feltétlenül. A jelenlegi nyelvekben mindegyiknek felelhetők a kapcsolatai, valamikor ez nyilvánvaló, valamikor nem. Írásmódjuk Betűírás. Részletes taglalása szükséges a godoni nyelvnek, ennek eredete az engmarra utal, valamint ismeretlen nyelvekre amik eredete nem ynevi. Feltehetőleg a másik kontinensről érkezők hozták magukkal amikor letelepedtek. (Ordani nyelvészek Psz.3720. környékén felvetettek a Sárkánnyal való rokonságot, de ez idáig nem nyert tanúbizonyságot.) A másik fontos nyelv szintén déli, ez pedig az L`rmol, a Démonikus Óbirodalom nyelve. Származása az Engmar és Démonikus nyelvek keveredéséből vezethető le, bár erről nem sok adat lelhető fel (szinten Krán és a Déli Jégmezők). users.atw.hu/atlantisz/magus/Egyeb/Az_ynevi_nyelvek.doc
 15. Greol

  A Déli-Határhegységen túl

  Továbbá @Xing némileg kiegészítve az előbbieket,találtam néhány az aquirok és a terület szempontjából érdekes forrástöredéket a Ian Russel Fogadalom c. regényéhez mellékelt Függelékben,ami akár az aquir hajóhoz is könnyen hozzákapcsolható. Xaquan (aquir): aquir népcsoport,mely a déli jégvilág lakója volt egykoron. Egyes vélekedések szerint a Démonikus Óbirodalom bukásakor a kráni hadakkal tartottak,és a Fekete Hqatár túloldalán találtak új hazára. (2008. p. 317) Xil-xaquan: Mitikus ősaquir. Egyesek szerint régesrég halott,mások úgy vélik az általa megválasztott kevesek vérében él tovább. Bizonyosan csak annyit tudhatunk,hogy a Démonikus Óbirodalom bukása után, a Déli Határhegység járhatatlan csúcsain emelt kolostrok szerzeteseinek patrónusa volt. Úgy tűnik azon maroknyi aquirok közé tartozik,akik nem fogadták el Ranagol tanait. (2008. p. 310-311)
×