Jump to content
Kalandozok.hu - M.A.G.U.S. Szerepjáték

Greol

Kalandozók
 • Hozzászólások száma

  163
 • Csatlakozott

 • Utoljára itt járt

Róla: Greol

 • Rang
  Ynev hőse
 • Születésnap 1989/03/30

Kalandozós kérdések

 • Mi a kedvenc kasztod?
  Sámán
 • Mi a kedvenc regényed?
  Ian Russel: Fogadalom
 • Ki a kedvenc íród?
  H.G. Wells.
 • Melyik a kedvenc novellád?
  Donald A. Wollheim: Utánzó
 • Milyen más szerepjátékokat játszol még?
  D&D
 • Melyik évben kezdtél el szerepjátékozni?
  2003
 • Hogy keveredtél a Kalandozok.hu-ra?
  Facebookon találtam.
 • Mi, ki a kedvenc ynevi vallásod, istened?
  Pyaroni pantheon
 • Van-e állandó csapatod? Hol? Keresel/biztosítasz-e esetleg játéklegetőséget?
  Van.
 • Mi a kedvenc sportod?
  Kosárlabda,bowling
 • Mi a kedvenc csokid?
  Fehér.

Legutóbbi látogatók

919 adatlap megtekintés
 1. Greol

  Dumaterem

  Újabb lelet: a mocsári kobold. Sajnos a hasznosságát illetően erős kétségeim vannak,inkább csak érdekesség gyanánt linkelem,de talán akadnak páran akik tudnának kezdeni vele valamit. http://blog.beltwaan.net/search/label/magus
 2. Greol

  Dumaterem

  Greol : Rövid megjegyzések a Káosz-Angyalok hitének ellentmondásos helyzetével kapcsolatban (Kiegészített,kijavított változat!!!) (Továbbá: kráni kalendárium rövid ismertetésekkel, kártyalapokkal) ------------------ <A szerafizmusról szóló eszmecsere kibontakozása végett jónak látom idemásolni ezt az "M* az igazi" csoportban megjelent vázlatos összefoglalót> ------------------ 1.A Káosz-Angyalok hite ellentmondásos helyet foglal el a Kosfejes Nagyúr vallásán belül. Egyfelelől a Káosz-Angyalok annyiban mindenképp a kráni államvallás szerves részét képezik amennyiben ezek a Ranagol aspektusaiként szemlélt szeráfi entitások[1] a híveik részéről feléjük irányuló szakrális energia egy részét tovább áramoltatják Viharfellegek Felett Mosolygó (azaz Ranagol) irányába, illetve olyan módon is, hogy a Káosz-Angyalok szolgálnak a kráni kalendárium felosztásának alapjaiként. Ezzel szemben azonban viszont Gorvikban ahol a Káosz-Angyalok hite törvényenkívülinek minősül, kegyetlen üldöztetésnek van kitéve. (Shadon északi szomszédjában egyébként a Káosz-Angyalok hitének legjelentősebb képviselői a szörnyűséges Feketerendként néven elhíresült, Dea Macula lovagrend tagjai, akik Káosz-Huvarghot tisztelik.)[2] 2.Vajon mi állhat ennek a különös valláson belüli törésvonalnak a hátterében? (Azonkívül,hogy Gorvikban a Káosz-Angyalok hitét a Lenagyobb Úr eltorzult utánzatainak imádataként szemlélik,ami legfelejebb azért lehet létjogosult, hogy példaként szolgálhassanak a veszélyes és tévútra csaló tökéletlenségre?) Jómagam ezt leginkább Káosz-Angyalok eredetének tudom be: a Gyűrű-Hegység sötét nagyúrával való kapcsolatuk meglehetősen változatos: akad olyan amellyel a kapcsolat a legközvetlenebb mind eredetét,mind pedig jelenbéli mivoltát tekintve,mások pedig olyasféle entitásnak tekinhetőek akiket Ranagol igazából éppencsak eltűr és a feléje irányuló szakrális erő révén valamilyen mértékben hasznot húz kultuszaik meglétéből.[3] Az előbbire példa kráni elfek kalahórája Verrion H'Anthall (ő kalendáriumon kívüli Káosz-Angyalnak számít, akit a mítosz szerint Ranagol teremtette Tyssa L'imenel lecsapolt véréből, úgy, hogy hozzágyúrta saját nedveihez) az utóbbira pedig Káosz-Khakht,vagy másnéven Káosz-Khakotbaal. (Ő a tagadás angyala, aki azt tanítja, hogy az istentisztelet leghatásosabb módja az istenkáromlás. Hívei rituális orgiákon gyalázzák őt és Ranagolt, vér helyett fekáliát és testi váladékokat áldoznak neki. A szektát általában eretneknek tekintik, gyülekezeteit gyakran consulari rendeletre számolják fel.) 3. Vagyis a Káosz-angyaloknak van egy része amelyik voltaképpen csak közvetetten kötődik a Kosfejeshez és valamilyen mértékben talán önjárónak,korlátozattan függetlennek és önállónak tekinthető:ez a részlegesen önjáró mivolt akkor tesz szert jelentőségre,hogyha figyelembe vesszük,hogy a Káosz-Angyalok (legalábbis egy részük) Ranagoltól eltérően,tudatosan próbálják terjeszteni kultuszukat a Fekete-Határon kívül. Ilyenre találunk példát Erionban,illetve az említett Dea Macula lovagend esetében Shadon kiterjedt részein és Gorvikban is.[4] A már említett gorviki hittétel mellett miszerint a többi isten csak azért létezhet,hogy a Legnagyobb Úr akaratából a tökéletlenség példáiként létezzenek,a gorvikai Ranagol-egyház központosított jellegéből fakad,ami ellentmondásban áll a Káosz-Angyalok korlátok közé szorított,de ténylegesen létező önállóságával. Ez pedig magyarázatot ad a gorviki egyház Káosz-Angyalokkal szembeni ellenszenvére. Káosz-Angyalok Tavasz (Csont Ünnepe) Baarloch Nem állnak rendelkezésre információk Baarlochról. Thakyuz Nem tudunk semmit vele kapcsolatban. Metha Az élet és a termékenység angyala. Hívei testében minden sejt rákos burjánzásnak indul; a magasabb fokozatok beavatottjai nyálkás protoplazmává degenerálódnak, amely időről időre önálló értelem nélküli sarjakat fiadzik. Gyakorlatilag elpusztíthatatlanok; mert a legkisebb épen maradt szövetdarabka is órák alatt reprodukálni tudja az eredeti élőlényt. Ő adományozta a Titkos Nyelvet a Sa-quadoknak. SUM 199 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1818 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1820 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1334 Huvargh A téboly angyala, a költők és próféták pártfogója. Időnként a jövőbelátás adományával ruházza föl híveit; máskor vakká és süketté teszi őket. Szektája sérthetetlenséget élvez a birodalmon belül, a gyülekezetek mégsem hosszú életűek: általában önmagukat pusztítják el. A téboly angyala, a Dea Macula lovagok a követői. PPL2.köt 90.o https://mk.deltavision.hu/a-muvesz/ https://mk.deltavision.hu/a-tegla/ http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-3211 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1804 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4218 https://lapkereso.spacebar.hu/?search=dea macula http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1843 Sraddhu A kínzómesterek és méregkeverők védangyala; pártfogását mindazokra kiterjeszti, akik művészetté emelik a lassú, gyötrelmes halált. Hatáskőre olykor átfedésbe kerül Káosz-Huvarhgéval, így például a hóhérpoéták testvériségének esetében, akik mások szenvedéséből merítenek ihletet, s miközben áldozataik haldokolnak, ők versbe szedik utolsó óráik kínjait. http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1801 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1958 Yethvag A rémálmok és a személytelenség angyala, aki patronál szerafistákat, és minden aspektusában a megtévesztésig hűen hasonul Ranagolhoz. Káosz-Yethvagról nevezték el a kráni naptár hatodik hónapját. (Forrás: Summarium, 458/2/2; Raoul Renier - Szerafizmus) Nyár (Hús Ünnepe) Hlarghash Teljes mértékig ismeretlen. Vulak A paradoxonok és az átmeneti állapotok angyala; minden alkonyatkor és szürkületkor manifesztálódik a birodalom valamelyik keresztútján, és magának követeli az arra járók lélegzetét. Szektája kizárólag élőholtakból áll, a magasabb fokozatok beavatottjai pedig csak időszakosan léteznek: periodikusan kisápadnak a nemlétbe, majd újra összeállnak. http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4814 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4817 Abbog Karnális lény, a test és a hús angyala. Hívei annak az ideális állapotnak az elérésére törekednek, amelyben az egész világ egyetlen hatalmas organizmussá olvad össze, méltó anyagi testként szolgálva Ranagolnak. Szertartásaikon elevenen falják föl egymást, hogy ily módon összpontosítsák az életerejüket. A nemzést és a tükröket istenkáromlónak vélik, mivel megszaporítják az élőlényeket. Kakhothbaal (Más néven: Káosz-Khakht) A tagadás angyala, aki azt tanítja, hogy az istentisztelet leghatásosabb módja az istenkáromlás. Hívei rituális orgiákon gyalázzák őt és Ranagolt, vér helyett fekáliát és testi váladékokat áldoznak neki. A szektát általában eretneknek tekintik, gyülekezeteit gyakran consulari rendeletre számolják fel. Isfakkas Ranagol teremtette gólemisten, egy mágikus konstrukció. (SUM 394) Uqnat Más néven Uqmat. Természetangyal, az őselemek egységének és harmóniájának szimbóluma. Azt hirdeti, hogy az élet aberráció, a szervetlen természet szent összhangjának megbontása. Hívei igyekeznek a legalapvetőbb és legprimitívebb elemi alakzatokká redukálni magukat; a gyülekezetek elöljárói avatatlan szemlélő számára szikláknak, forrásoknak, örökégő lángoknak tűnnek. A tiszteletére celebrált áldozati szertartásokon vízzel telt verembe bilincselnek egy önként jelentkező szektatagot, majd mielőtt megfulladna, tölcsércsövön keresztül parazsat öntenek a tüdejébe. http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1819 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4096 Ősz (Vér Ünnepe) Yukk'rt Az első káosz-angyal, az éhség és a meddőség megnyilvánulása. (SUM 394) Uroyahaas akadt rá, amikor Krán alapításakor, a Kráni torony építése helyett, az óceánban úszkált. SUM 393 Ekkor már több tízezer éve nem voltak hívei, akiknek régebben a főistenük volt, Habmoraj és Eledelt Terelő néven. (SUM 394) http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1800 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-6306 Samambrag Démoni lény, a ragály és a rothadás angyala. Hívei mocsárlázzal fertőzik meg magukat, és hagyják elüszkösödni a sebeiket; a járványok terjesztését szent feladatuknak tartják. A tökéletesség mércéje az ő szemükben az, minél kevesebb testvészre van szüksége valakinek ahhoz, hogy életképes maradjon. http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1973 https://lapkereso.spacebar.hu/?search=Samambrag Raddaq Felmagasztosult ősaquir, aki fajtája utolsó képviselőjeként belefáradt az életbe, és évezredeken keresztül próbálta elpusztítani önmagát, mindhiába. Végül apoteózison esett át, s a halálvágy és a melankólia angyalává vált. Hívei veszedelmes orgyilkosok, akik felkutatják és Ranagol kebelére küldik mindazokat, akiknek földi élete véleményük szerint túl hosszúra nyúlt. Elsődleges céljuk az, hogy bevetésük során minél látványosabb halált haljanak. Törvénye: aki táplálékot akar, küzdjön meg érte. SUM 187 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4218 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4810 Thuragh Tisztázatlan státusú asztráldémon, aki elődje kultuszának teljes megsemmisítésével emelkedett a Káosz-angyalok közé. Tanítása szerint az érzelmektől leghathatósabban úgy szabadulhatunk meg, ha előbb felfokozott intenzitással átéljük, majd magunkba zárva elemésztjük őket. Hívei voltaképpen eleven asztrálvámpírok, értelmes lények érzelmeivel táplálkoznak. Az asztrálmásukon kifejlődő paraziták és torzulások idővel kiütköznek anyagi testükön is. http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1617 Muthmu Nem találtam semmit vele kapcsolatban. Ouddak Más néven Káosz-Ouddaka. A huszonnégy kráni káosz-angyal egyike, az öléskor kiontott vér szimbóluma, amely felhasználatlanul folyik el, s önálló életre kél, hogy bosszút álljon a gyilkoson. Hívei örökéletűnek hiszik magukat, s egy bizonyos beavatási fokozaton túl valóban azok: holtuk után cseppfolyós vérgólemmé válnak, s ebben az alakban szinte lehetetlen elpusztítani őket. A tiltott határ környékén százával kóborolnak az ilyen szörnyek; emlékeiket, önálló személyiségüket rég elvesztették már, a mágikus kisugárzások azonban ellenállhatatlan vonzerőt gyakorolnak rájuk. A Káosz-Ouddaka szektáival háborúzó klánok csak akkor számíthatnak győzelemre, ha minden elesett ellenségnek fölmetszik az ereit, és az utolsó kortyig kiisszák belőlük a vért. Káosz-Ouddakáról nevezték el a kráni naptár tizennyolcadik hónapját. (Forrás: Summarium, 455/1/3, 458) http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1952 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1954 Tél (Velő Ünnepe) Ngau A huszonnégy kráni káosz-angyal egyike, nevéről a Birodalmi Emlékezetben olvashatunk, a források kevéssé említik. Káosz-Ngauról nevezték el a kráni naptár tizenkilencedik hónapját. (Forrás: Summarium, 399/2/5, 458) Ellentmondásos dolgokat találtam vele kapcsolatban. A szövegek forrásértéke igen kétséges. https://mk.deltavision.hu/tiltott-tudas-tekercsei-3-halott-lombok-gyermeke/ Morgshay Ismeretlen. Garaul „A khatiffá vált orkok általában nem őrzik meg törzsi kereteiket, hanem egyénileg vagy kisebb csoportokban betagolódnak a tartományok társadalmába, noha gyér számú kivételek előfordulnak – pl. amikor egy törzs testületileg vívja ki magának a beköltözés jogát. A Fekete Határon túl nincsenek se orwellánus, se démonimádó orkok, aminthogy a déli kishéroszok hívei sem tudták megvetni a lábukat; Hurag Dhaur kultusza azonban aránylag elterjedtnek mondható, a külviláginál sokkal vadabb és erőszakosabb változatban. Ezenkívül számos ork khatif csatlakozik Káosz-Garaul szektáihoz, aki kiváltképpen alkalmatos védnök számukra: Orwella Átka alól ugyan nem mentesítheti őket, ám mint Lélekölő, legalább azt biztosítani tudja nekik, hogy ha személyesen végeznek velük, ellenségeik is hasonló sorsra jussanak.” Kornya Zsolt hozzászólása az lfg.hu-n Kelt 2003.08.22, 09:54-kor [ONLINE] http://lfg.hu/forum/index.php/topic/2804-kornya-zsolt-magus-os-foruma/page-21 Usporgas Az alábbi szöveg forrásértéke sajnos nem tűnik túl nagynak: https://mk.deltavision.hu/az-alku/ Buulzaab A sötétség és a feledés angyala, más néven a Fények Kioltója. Manifesztációi eltörlik a színeket és kihűtik az élőlények vérét. Tanítása szerint az emlékezet gyarló dolog, a lelki tökéletesedés akadálya; ezért hívei minden napnyugtakor elfelejtik addigi életüket, és új személyiséget öltenek magukra. http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-4158 http://lapkereso.spacebar.hu/?search=id-1783 (Az információk összegyüjtésében nagy segítégemre volt kalandozok.hu szószedete is.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Pl: 2.oldal [ONLINE] https://www.kalandozok.hu/magus/runa/magia/szerafizmus/szerafizmus(raoulrenier)runa.pdf ill. Doctrina Nigra - Kráni (kra) Kráni, szerafista írásmű, amely a káosz-angyalokkal kötendő szövetségre nézvést szolgál iránymutatásul. (Rúna, VI/2, Szerafizmus1, 24/1/1) Ehhez kapcsolódóan jónak látom felhívni a figyelmet egy ellentétre ami a szekták között áll fenn: „Kránban, ahol a szerafizmus ugyanolyan mágikus hagyománynak számít, mint a többi, az egységes szekták túlnyomó részét a Káosz-angyalok patronálják. Ezek a szerafisták felsőbbrendűnek tartják magukat azoknál a gyülekezeteknél, amelyek hagyományos módon tisztelik patrónusukat. Elvégre ők nem szolgák, hanem szerőzdő felek, és Ranagol angyalai személyesen lényegítik át őket! Mondanunk sem kell, hogy a lesajnált gyülekezetek a megvetésre gyűlölettel válaszolnak. Hiába követik ugyanazt a természetfölötti hatalmat, a két tábor engesztelhetetlen ellensége egymásnak, s ahol találkoznak, ott bizony vér folyik." (16.o) Bár a kiragadott szövegrészlet a kráni állapotokat mutat be, véleményem szerint nyugodtan feltételezhetünk hasonló dolgokat a Kránon kívüli Káosz-Angyal szektákról is. Akárcsak a fentebb felsorakoztatott dolgok, végeredményében ez is a Káosz-Angyalok bizonyos mértékű önállóságáról alkotott képet erősiti meg. A fentebbiekhez érdemesnek látom hozzácsatolni ezt a próbálkozást is,ami a Káosz-Szekták papjait (akiket szerintem a Kornya által „hagyományosnak” említett csoportba sorolhatunk) akarja játszhatóvá tenni: https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/jatszhatokasztok/pap/pap/kaoszszektakpapjai(mg)kalandozok.pdf [2] http://mk.mirror.spacebar.hu/a-muvesz/ [3] Mindehhez értelmes hozzátenni,hogy - bár sokan kétségbevonják ezt – Ranagolnak Kránban is van hagyományos értelemben vett egyházszervezete és papsága is,noha kétségetlen,hogy jelentősége közelsem akkora mint Gorvikban. „A gorviki kultúrának sikerült úgy átvennie egyes kráni jellegzetességeket, hogy ugyanakkor megőrizte alapvető emberi lényegét (…) A szervezeti kereteket Kránból átvett eszmékkel igyekeztek megtölteni; ezek közül a legjelentsebb természetesen a Ranagol-hit. A vallás intézményesítése azonban shadoni elvek szerint történt: a szervezett egyháznak, a papi személyeknek Kránban sokkal kevesebb befolyása van a hívek mindennapos életére, mint a Szentföldön.” 2.o [ONLINE] https://www.kalandozok.hu/magus/dvforum/geoframia/kultura/gorvikikulturkor(raoulrenier)dvforum.pdf [4] (4)Summarium, 412/2/911; PPL2, 90/1/3, Wayne Chapman: Tűnt napok aranya, élők dicsősége 223.o,697.o
 3. Greol

  Dumaterem

  Persze, mi sem világosabb számomra minthogy sorrendet kell fellállítani a forrásértékek mentén. Tiszta sor. Mindazonáltal már te magad is kiemeltél fórumos hozzászólásokat és cikké tetted őket,pl:az Ekbír-sivataggal kapcsolatban egy GA hozzászólás esetében,az egykori DV fórumról. (Csak mellékesen jegyzem meg,hogy az ott feltüntetett törzsek szállásterületét akár jelölni is lehetne,ha jól emlékszem a helyük ha nem is teljesen pontosan,de körülhatárolhatan megvan adva. De mindegy,sokadalagos dolgról van szó.) Szerintem egy hivatalos író fórumos hozzászólása - amennyiben mindenki számára elérhető - mindenképpen bizonyosmértékű forrásértékkel bír elvégre hivatalos,bár ez a forrásérték nyilvánvalóan nem akkora mint egy szabálykönyvben vastaggal kiemelt szövegrészé. Most leírhatnám ,hogy milyen dolgok vannak leírva az UTK-ban,de tudom hogy egy ultraortodox ETK-s játékosi közösség fórumán ez (sajnos) teljesen felesleges lenne. Ami késik nem múlik. Egyébként ilyen téren fontos különbséget tenni természetszellemek és állatszellemek között. A Renier-szöveg alapján úgy tűnik,hogy természetszellemek felléphetnek szeráfi alku tagjaiként (ugyanis ez a hír járja egyes ilanori természetszellemekről,illetve az egyik hekkáról is megemlítik egy Boomen szövegben),velük ellentétben az "eltávozott lelkek és különféle állatszellemek viszont nem, mert túl szoros szálakkal kötdnek az általunk ismert világhoz."
 4. Greol

  Dumaterem

  Nos,a nyirokdémon a szószedetben több helyen említve van. "Shirra da Cornass - Ryek (rye) Démonhordozó, a shraddok új nemzedékének talán legismertebb tagja, az első paktumok kötőinek egyike. Toroni iratok az egyik legnagyobb hatalmú nyirokdémon avatárként utalnak rá. A démoncsászár bizalmasaként előkelő helyet foglalt el a shraddok rangsorában. Halálának időpontját – akárcsak a legtöbb shraddét, Ryek pusztulásának évére teszik. (Lobogók hajnala, 312/1)" Nem hinném,.hogy ugyanarról az enititásról van szó. Abból kiindulva,hogy mit tudok róluk,elég eltérőnek tünnek. "Gyökeresen más fajta kapcsolat a túlvilági lényekkel az a fajta kapcsolat, amit összefoglaló néven hívjunk szerafizmusnak. A halandó birtokába jut olyan invokációknak, aminek segítségével az adott túlvilági hatalmasság egy-egy aspektusát megjeleníti a világban: pl. egy földúr szerafistája sziklakeménnyé bűvöli a bőrét, "gyökeret erszet" és mozdíthatatlanná válik, sötétséget ont, stb.; a S éjre vált a Nap nyirokdémon-szerafistája a testnedvekkel machinál, fájdalmat okoz a nyirokcsomókban, stb. Mindenki számára titok, hogy mi haszna ebből a túlvilági hatalomnak (a továbbiakban egyszerűen: démon). Az avatárrá válás, azaz e világban való manifesztáció a szerafista testét használva, nem lehet cél: hiszen alig 1-2% válik avatárrá. Talán a halandók benyomásai azok, amik "vérfrissítésként" hatnak rá. Nem tudni. A szeráfi "alkuszöveg", avagy "szerződés" birtokosának a démon köteles válaszolni: az alkuhoz kötve van." daekow hozzászólása 2004.12.21, 02:03-kor az lfg.hu-n Kornya Zsolt fórumában. [ONLINE] http://lfg.hu/forum/index.php/topic/2804-kornya-zsolt-magus-os-foruma/page-12 Ez cseppet sem hasonlít a Sharabbatistra. Ezt úton,útfélén hangsúlyozni kellene ha valamiért ez a téma szóba kerül. Ahogy fentebb írtam,pl: az állaszellemekkel való nem szeráfi egyezségről jóformán semmit nem tudunk,kikéne dolgozni,először elméleti szinten,aztán pedig játéktechnikailag. Sok, alapvetően nem civilizációhoz köthető kaszt játszahatóváválását (pl: különféle sámánok) elősegíthetné. Amennyiben Darabolo írása az eddigi legjobb (nekem nagyon jól átgondoltnak tűnt) akkor talán ezt kellene népszerűsíteni. (Én pl: a MAGUS az igazi csoportban többször megtettem már,igaz inkább csak mellékesen volt megemlítve néhány alkalommal egy-egy bejegyzésben.) Ilyesemik.
 5. Greol

  Dumaterem

  Csak mellékesen említem meg,hogy - hacsak nem tévesek az ismereteim - a nyirokdémonok (mely közül egy nemrég az egyik modulban játéktechnikai szinten is kidolgozásra került) is képesek a test megszállására. Szerintem ennek kapcsán cseppet sem felesleges megemlíteni,hogy a sötét entitások ezen fajtájának tagjai a ynevi történelem során a szószedet szerint olykor jelentős személyekkel kötött szeráfi alkut. Akkor ezek szerint léteznek olyan - változó arányban felmagasztosult lényekkel kötött - alkuk,paktumok,egyezségek amelyek nem a szerafizmus kategóriájába sorolhatóak...se az UTK,se a Renier írás nem mond erről egy mondatot sem! Ezzel most nem okvetlenül akarom cáfolni amit leírsz,csak jelezni akarom,hogy Renier egy elég fontos vonatkozás felett suhant el...teljes egészében,ugyanis a nem szeráfi démoni (vagy egyéb) paktumokról egy szó se lett leírva! Renier hangsúlyozza hogy eltávozott lelkek és állatszellemek viszont nem lehetnek szeráfi alku résztvevői ugyanis "túl szoros szálakkal kötdnek az általunk ismert világhoz." Érdekes eljátszani a gondolottal,hogy nem szeráfi alkut - a shrabbtist példájából kiindulva - lehet,e vajon kötni velük,és ha igen akkor vajon milyet. Talán valami ilyesmire utalnak az Északi Szövetség kieg.-ben a harmadkorral kapcsoltban említettek miszerint : " az északon élő emberi törzsek némelyike szövetséget köt egyes állatszellemkkel,hogy ellen tudjon állni az orkok,ismert és ismeretlen szörnyek,de nem utolsó sorban más embertörzsek támadásainak. A növekvő lélekszámú embernépek más fajok - különösen az orkok rovására új területeket népesítenek be,és megalapítják az első állandó településeiket." (É.SZ. kronológia 217.o) A kicsiny eszmecserének amit itt folytatunk szerintem nem pusztán elméleti síkon kellene folynia: a D&D egyik nagy előnye a M*-hoz képest,hogy a paktumok sokkal inkább integrálva vannak a játékba mint az M*-ban. (Pl: a warlock szerződő felek nélkül nem is tud varázsolni!) Ha nem akarjuk,hogy a M* lemaradjon (ami a közelgő magyar D&D alapkönyvek kiadásával egyre inkább fenyegető veszéllyé fog válni) akkor talán jó volna kezdenünk valamit a szerafizmussal,használhatóbbá kellene tenni valahogy. (Abból pedig,hogy a DV által beígért nyári bétázásból már megint nem lett semmi,egyre valószínűbbnek látszik részükről semmilyen hivatalos fejleményre nem számíthatunk a témával kapcsolatban,még vázlatos támpontokat sem nyújthatnak az ilyen próbálkozások kiforrásához.)
 6. Greol

  Dumaterem

  A szóban forgó regény a Fogadalom,Ian Russeltől,de igazából nem a Jégmezőkön játszódik,hanem egy kicsit északabra,a Határhegységben. Amúgy a szerafizmusnak van egy másik problémás vonatkozása is,amit eddig jóformán mindenhol szemelől tévesztettek: ez pedig nem más mint a Vulaghar (Sötét Kóborló) létrejötte. Ennek a Bestiáriumban szereplő szeráfi kreatúra/állapotnak a létezése nincs összhangban sem az UTK-s,sem az ETK-s szerafizmusról szóló anyagokkal,és a nevezetes Renier írásban sem szerepel.
 7. Greol

  Dumaterem

  Remélem nem vagyok tolakodó,de ha jól sejtem az Atlantisz weblapon található "Emberáldozó mágia." c. szövegről van szó,ugye?
 8. Greol

  Dumaterem

  Fontos megemlítenem,hogy én itt - a a cikk elején említett szintetizáló személetmód mentén - az UTK-s szerafizmusról írtam. (Ha alaposabb lettem volna,akkor szót ejtek az ETK-s próbálkozásokról is,amely közül egy éppen te munkád - de sajnos mostmár késő.Ha esetleg ebből rendes cikk lesz,akkor majd azokra is kiérek.) Az UTK-s szerafizmus pedig csak a démoni szerafizmussal foglalkozik és (játéktechnikailag) két formáját ismeri: az Alkut és a Behódolást. Feleslegesnek érzem részletesen bemutatni az UTK ilyen vonatkozásait,ugyanis az Új Törvénykönyv ebben a közegben finoman szólva sem örvend túl nagy népszerűésgnek. Legyen elég annyi,hogy az előbbi csak a szerafistát szipolyozza ki egy-egy elvétett képzettségpróba esetén (bizonyos lélekrétegeket károsít) és sodorja elemésztő-egyesítő veszélybe átmenetileg jelentős hatalomért cserébe,míg az utóbbi esetben mástól is elfogadja az életenergiát plussz manapontokért és általa nem ismert varázslatokért,amelyek akár a Kis Arkánum rituáléi is lehetnek. (Ennél persze jóval komplikáltabb, de most tényleg legyen elég ennyi.) Amúgy az általad megalkotott szerafizmus szerintem jobb,de mivel az UTK-s is használható ETK-rendszer szerint (és fordítva: a tiéd is UTK-ban) szerintem elvben mindegyik létjogosult valamennyire. Az én M* világomban legalábbis ezek a formák párhuzamosan léteznek egymás mellett.
 9. Greol

  Dumaterem

  És valóban! Újraolvasva a feketemágiáról szóló UTK-s leírást (ETK-ban is majdnem 100%-ig ugyanaz) most veszem észre: nem "leplezésről" hanem leleplezésről írnak. "Asztráltestén nyomot hagy a sötét út. Ez asztrálszemmel vagy Auraérzékeléssel nyomban felfedezhető,ha a varázsló elvéti a Asztrális Mágikusellenállását a diszciplína ellen. Az efféle leleplezés Ynev számtalan országában (Pyaron,Shadon,Északi Szövetség) kellemtlenségekkel ,zaklatással,kitoloncolással jár." Bizony,olykor a szkriptóriumban dolgozó szerzetes megfárad,és néhol egy-egy tintafolt ékeskedik a varázskódex lapjain.
 10. Greol

  Dumaterem

  Greol: Feketemágia és feketemágusok Yneven Ez a pár oldalas szöveg a M* szempontjából egy fontos,de sajnálatosan elhanyagolt témát próbál körbejárni: eltérő eredetű forrásokra támaszkodva, szintetizáló szemléletmód keretében megpróbálom összegezni a mozaikmágiát használó feketemágusokkal kapcsolatos hézagos ismereteinket és ennek alapján próbálok levonni pár következtetést – akárcsak a csoportban eddig közzétett irományaimban - ezúttal is vázlatos, tézisszerű formában megfogalmazva. l. Mi a feketemágia a M*-ban? Voltaképpen érthetetlen, hogy a ynevi feketemágusokkal kapcsolatban miért ilyen hézagosak az ismereteinek. Szabálykönyvekben,regényekben és egyéb hivatalos anyagokban alig esik szó róluk,holott nyilvánvaló, hogy a kezdő játékos aki csak most ismerkedik a szerepjátékkal vagy csak éppen halott róla jó eséllyel erre fog asszociálni: a szabálykönyvek elején egy jókora pentagramma látható és a játék címe is: MAGUS,amit a fantasyt és szerepjátékot nem ismerők különféle – gyakorta cseppet sem jószándékú - ezoterikus gyakorlatokkal társítanak. (Abba, hogy az alkotók vajon mennyit vehettek át a 90-es évek magyar nyelvű okkult irodalmából – mindenekelőtt Wictor Charon Atlantiszi mágia címet viselő könyvére gondolok – itt inkább ne menjünk bele.) A fekete mágia M*-beli definíciója némileg problémás: olyannyira eltérő dolgok vannak ez alá a kategória alá besorolva,hogy az ember a legjobbnak látná egyfajta asszociatív térként felfogva gyüjtőkategóriaként használni ezt a fogalmat. Igen ám, de ennek ellentmondanak azok a teljesen jogos és megalapozott vélemények melyek a mágiagyakorlás ezen formáját (azaz pontosabban a használata által kiváltott hatásokat) természeti törvényként fogják fel, vagyis léteznie kell valamiféle univerzális törvénynek amely eltérő mágiaformák mögött húzódik meg és összefűzi őket. Ennek a szemléletnek a képviselője, kalandozok.hu-ról ismert Magyar Gergely (a továbbiakban MG) aki a problémát boncolgató Feketemágia, gonoszság, nekromancia c. írásában a következőt állapítja meg: "A feketemágia a MAGUS univerzumának (egy olyan idealista fantáziavilágnak, ahol létezik a gonosz, ahol az adott szó valamilyen különleges oknál fogva még a démonokat is köti, ahol a lélek puszta léte szembeszegül bizonyos mágiaformákkal) törvénye. Ha tetszik, ha nem, megvalósul, hatásai bekövetkeznek. Gyakran védekeznek játékosok, hogy de hát jó cél érdekében, meg jó szándékkal tette… de ez senkit nem érdekel. Ha valaki feldob egy kalapácsot, és alááll, ráesik és megüti magát, mert a földünkön így működik a gravitáció. Akkor is ez lesz, ha én a legjobb szándékból ellököm és magam állok alá, hogy szegénynek ne legyen baja. A természeti törvény az törvény, így működik a világ. Ez nem egy bírósági tárgyalás, senki nem kérdezi, sehol nem számít, hogy miért, mi célból tette, amit tett. Aki olyan varázslatot használ, amely megfelel valamelyik pontnak a fenti listából, az feketemágiát használ, és a törvénykönyvben később részletezett szabályok lépnek életbe, történések következnek be." [1] Ezzel teljes mértékig egyetértek,és a cikk sok más észrevételével is, így tökéletesen helyes és rendkívül fontos az a megállapítás is, miszerint a nekromanták nem szükségszerűen minősülnek feketemágiahasználóknak,[2]hanem csak bizonyos csoportokba tartozó praktikák folytatásának esetén sorolhatjuk be őket ilyen kategóriába. Ugyanakkor a cikkben foglaltak a szerafizmussal és az egyházi-papi mágiával kapcsolatban számomra némileg kétségesnek tűnnek mert 1)Nem tudjuk, hogy a szakrális áldozati mágia esetében mi történik az a feláldozott lélekkel a későbbiek során (az M* túlvilágképe ilyen téren sajnos meglehetősen zavaros, erre egy régebbi inkvizítori kasztról szóló bejegyzésemnél is már fény derült.) 2)Nem igaz MG megállapítása miszerint a Pyarroni Inkvizíció ne vadászhatna a mágia sötétebb válfaját űzőkre, hiszen a Pyaroni Inkvizíció "másodlagos ám cseppet sem elhanyagolható feladatának pedig a belső ellenségek felkutatását és kipurgálását választották." [3]-ami magában foglalhatja a feketemágusok elleni hajszát,amit az álatlam lentebb felsorakoztatott források igazolnak is. 3) A (démoni típusú!) szerafizmus könnyen pedig könnyen végződhet azzal, hogy a) a szerafista lelke egybeolvad a patrónus lelkével b) a patrónus az átruházott hatalmat abból célból nyújtja, hogy áldozatok révén lelkekhez (vagy legalábbis lélekrétegekhez) jusson. ezek pedig kimerítik a feketemágia fogalmát, hiszen belenyúlnak a lélekvándorlás folyamatába. Mindazonáltal fontos tudni,hogy számszerű adatok bizonyítják - a kevés dolog közé tartozik amit viszonylag biztosan sejthetünk a varázshasználók kitt tárgyalt csoportjával kapcsolatban - hogy a feketemágusok között nem lehet túlzottan jellemző a szerafizmus. "Az Inkvizíciós Szék Regestrum Canonicuma, amelyben az egyházi joghatóság alá tartozó büntetőperek iratait gyjtötték össze a nagytisztelet atyák, kisebb-nagyobb hézagokkal egészen Ó-Pyarron alapításáig nyúlik vissza. Ez a felbecsülhetetlen érték dokumentumtár a Dúláskor csaknem teljesen megsemmisült, néhány szekcióját azonban sikerült kimenekíteni a városból az ostromzár beállta eltt, s a P. sz. 2350- 2500 közé es évekre vonatkozó anyag dorani érdekeltség területre került. A források tüzetes elemzéséből kiderült, hogy a jelzett időszakban máglyahalálra ítélt boszorkányok és fekete mágusok mintegy tizenöt százaléka szerafista volt, zömükben kráni gyökerekkel.Túlnyomó többségüket – mint az varázshatalmuk tipologizálásából kikövetkeztethet – Ranagol Káoszangyalai pártfogolták, de patrónusként gyanúba vehet néhány rejtzve ősaquir, sőt Tordraga, a Tizenhármak egyike (sic)is. "[4] A szövegrészlettel kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyfelől arra,hogy sokszor a boszorkánymestereket is (tévesen) feketemágus címszó alá sorolják be, azaz önmagában is alacsony 15%-on belül (amiben a boszorkányok is benne vannak!) csak igen kis részt tehetik ki azok mozaikmágiahasználók akik ilyen eszközhöz nyúltak. Másrészről azt érdemes kiemelni,hogy az a kis számú szerafista feketemágus is jelentős mértékben kráni származású lehetett,vagyis egy olyan helyről jött ahol a szerafizmus a kontinens többi részéhez viszonyítva extrém mértékű elterjedettséggel bír. Bár a fentebb említett büntetőperek anyagai térben és időben csak korlátoltan engednek következtetni általános jellemzőkre,talán mégsem teljesen elhamarkodott levonni a következtetést,hogy a többségük minden valószínűség szerint kerüli a szerafizmus különféle formáit. De vajon miért is? Ennek okát leginkább abban tudom felfedezni, hogy nem igen szorulnak rá túlvilági patrónusok segítségére. Varázserejük - ami a mozaikmágia lehetőségeinek erkölcsi gátlásoktól mentes,teljes körű kihasználása jelent - páratlan hatalmat nyújt számukra. Önvédelemre és támadásra a legkiválóbb lehetőséget biztosítja a személyes aura védelmét altatással semlegesítő testen belülre irányuló varázslás és az életenergiát megcsapoló mozaikok amivel a többségük minden bizonnyal élni szokott ha a szükség éppen úgy hozza.[5]A lélekkel való sötét manipulációk[6]pedig halhatatlan, már-már isteni lét illúzióját nyújthatják számukra,azt érezhetik,hogy praktikáikat folytatva szinte már-már kisértik az égiek hatalmát. Önmagukon kívül nem számítanak másra, nem igényelnek segítséget. Az ilyesfajta személyiségben jó eséllyel túlontúl nagy szerepe lehet az egónak,és a varázslataik élőlényekre gyakorolt hatásából kiindulva,hogy jelentős hányaduk teljesen híján van azoknak az együttérzésből fakadó gátaknak és fékeknek amely egy egészséges személyiséget jellemez. Ilyesfajta emberek (vagy bármilyen más értelmes kreatúra) általában nem igényelnek bármiféle a túlvilági segítséget,legyen az isteni vagy nem isteni. Terhesnek érzi az istenek vagy más egyéb patrónusok elvárásait,koloncnak ami idegen tőlük,de - ahogy lentebb a kártyák is mutatják - Gyűrű-hegység birodalma (és egysmás ami azonban csak erősíti a szabályt) ebben az esetben kivételt jelenthet. https://lapkereso.spacebar.hu/?search=feketem%C3%A1gus [7] ll. Kik lehetnek a fekete mágusok? Nos, nyilván nem egynemű csoportról van szó,hanem egészen eltérő hátterű és képességekkel bíró mozaikmágiát használni képes értelmes lények halmazáról, akik között az egyetlen közös nevezőt a Sötét Út elutasításának hiánya jelenti. Amennyire színes és sokféle lehet a feketemágia,ők maguk is annyira eltérőek lehetnek. Mindazonáltal szerintem feltételezhetjük bizonyos elmosódó elmosódott, átmenetszerű alaptípusok meglétét. Az UTK-ban a varázshasználó kaszt bemutatásánál található egy felsorolás,amely a varázslók szakosodását (varázslóiskoláit) ismerteti meglehetősen velősen,fél - vagy -negyedmondatokban. [8] Az igen tömör, ismertetések - némileg hasonlóan a M.G. által kifjetett észrevételekhez - elhatárolja a nekromantákat a feketemágusoktól,ugyanis a szabálykönyv szerint "a különféle nekromanta iskolák változatos módszerekkel kutatják,az elmúlás,lélekvándorlás titkait" amivel szemben pedig a "A valódi feketemágusok otthonosan mozognak az élő teremtmények energiáink megcsapolásában és felhasználásában." Érdekes,hogy az előbbieket elhatárolja a demonológusoktól,ugyanis "Külön iskolát képeznek a démonidézők is, akik a különféle köztes síkok teremtményeinek megidézésben és szolgálatrabírásában jeleskednek." lll. Kiktől kell tartaniuk és miért? Igen sok helyen, a civilizált országok túlnyomó részében ugyanis üldözik őket, amelyben jelentős szerepe van az egyházaknak.[9] Kevéssé ismert tény, hogy a papok megérzik jelenlétüket a szentélyeikben[10],ami valószínűleg nem csak azt jelenti, hogy a templom közepén sertepertélő,magán álcát viselő sötét varázslóról érzi meg, hogy miféle alak is valójában, hanem már akkor tudtára jut jelenléte,ha mondjuk éppen a templomkert mellett sétál el pár másodperc erejéig. Ha ilyesmit érez,semmiképpen nem fog késlekedni,hanem jelenti feljebbvalójának akik nem haboznak megtenni a - feketemágus szempontjából fölötébb kellemetlen és veszélyes - mihamarabbi lépéseket. Az UTK-s felsorolás nem határolja pontosan körbe azokat az országokat,ahol ennyire ellenségesen viszonyulnak irántuk,csak az Északi-Szövetséget,Shadont,és Pyarront említi meg. Itt fontossá válik, hogy szót ejtsünk a feketemágiahasználók mindkét törvénykönyv által elkülönítetett csoportjairól: 1)Az alkalmi feketemágiahasználó aki csak alkalmanként használja a mágia sötétebbik eszköztárát, és ezért - amennyiben az jellemével ellentétes - bizonyos tulajdonságai átmenetileg lecsökkennek. 2)Akinek az auráján már meglátszik a folyamatos feketemágiahasználat. (Ezt igen gyakran leplezéssel próbálják titkolni) 3)Azok a mozaikmágia használók (hiszen zónájuk csak nekik van) akinek a zónája (vagyis egy 20 méter sugarú, azaz 40 méter átmérőjű gömb) fekélyessé vált. Bár az UTK-s felsorolás nem említi meg Toront,szerintem joggal feltételezhetjük, hogy az erős állami kontroll és szigorú kötöttségek között élő toroni társadalomban a 3.típus semmiképpen sem számít eltűrtnek, ugyanúgy veszélyesként tekintenek rá, mint az előbb felsorolt államok területén, és ez valószínűleg azokon az abasziszi területlen is így van ahol igen kiterjedt a toroni befolyás. És ezek csak a törvényes hatalom fenyegetései. A többi alvilági feketemágiahasználó valószínűleg még ennél is veszélyesebb riválisként tekint rájuk, akit minden eszközt felhasználva igyekeznek eltörölni a föld színéről. Összegzés Az eddigiek alapján a következő kép rajzolódik ki a feketemágiát használó mozaikmágusokról 1.Meglehetősen heterogén, vegyes összetételű csoportról lehet szó. Egy részük valószínűleg olyan varázsló aki valamilyen okból (mondjuk mert nem tette magáévá a varázslókat általában jellemző világi hatalom és a anyagi javak hajszolása iránti lenézést) áttért a feketemágia huzamosabb használatára. Az is lehetséges,hogy érdeklődésük a mágiahasználat tiltott formái iránt olyan nagynak bizonyult ami a hivatalos varázslói körökből történő kirekesztést vonta maga után,a mindennél nagyobb tudásszomjuk miatt merültek el visszafordíthatatlanul a sötét tanokban. Többségük valószínűleg meglehetősen magányos és öncélú,önnön érdekét helyezi, minden egyén, állam, isten,vagy patrónus elé. Nagyon valószínűnek tűnik egy másik csoport megléte is, amely valamiképpen specializáltabb,az életenergia megcsapolásában és varázshatalommá alakításában járatos. (Játéktechnikailag ez csak rájuk jellemző, mozaikokat vagy egyéb varázslatot jelenthet.) Ez utóbbi csoportról talán nem alaptalan valamiféle szervezettséget, ősi tradíciókat feltételezni,noha óriási és kiterjedt rendek meglététe valószínűtlen, azonban az már nem teljesen elképzelhetetlen,hogy vannak kisebb méretű csoportok, amelyek közül pár laza kapcsolatban áll egymással. 2.Jelentős hányaduk a civilizált világtól távol vagy annak peremén él,mert elutasítottságuk és a tőlük való félelem akkora,hogy máshol nem lennének képesek hosszútávon megmaradni. Ha mégis civilizált közegben laknak életük folyamatos rejtőzködéssel telik. (Krán ebben az esetben kivételt jelenthet.) [1]https://www.kalandozok.hu/magus/szilankok/meseles/meselestechnika/vilagkep/feketemagiagonoszsagnekromancia(mg)szilankok.pdf 4.o [2] „A NEKROMANCIA A MÁGIA EGY NEHEZEN MEGHATÁROZHATÓ FEJEZETE, NEM IS AKAROM ITT MOST DEFINIÁLNI, ELÉGEDJÜNK MEG ANNYIVAL, HOGY TÁRGYKÖRÉBE TARTOZIK A LÉLEKKEL FOLYTATOTT MANIPULÁCIÓK MELLETT A DÉMONOK - ÉS KÜLSŐ SÍKOK LÉNYEINEK - MEGIDÉZÉSE, ÉS AZ ÉLETERŐVEL TÖRTÉNŐ MANIPULÁCIÓK IS. AZ A KIJELENTÉS AZONBAN, HOGY A NEKROMANCIA EGYENLŐ LENNE A FEKETEMÁGIÁVAL, NEM IGAZ! A NEKROMANCIA VARÁZSLATAINAK TETEMES RÉSZE SZÁMÍT FEKETEMÁGIÁNAK, EZ IGAZ. DE LÉTEZHET OLYAN VARÁZSLÓ,NEKROMANTA, AKI KERÜLI A FEKETEMÁGIÁT - SZÉP SZEREPJÁTÉKOS KIHÍVÁS. UGYANÍGY EGYETLEN MÁSIK MÁGIKUS HAGYOMÁNY SEM SZÁMÍT SZÜKSÉGKÉPPEN FEKETEMÁGIÁNAK, MÉG AKKOR SEM, HA ESZKÖZTÁRÁBAN VANNAK OLYAN VARÁZSLATOK, AMELYEK FEKETEMÁGIÁNAK MINŐSÜLNEK. DE HA VALAKI NEM NYÚL EZEKHEZ, NEM ALKALMAZ FEKETEMÁGIÁT.” (4.O) [3] Papok,paplovagok 1.köt 21.o [4] (3) Raoul Renier SZERAFIZMUS: A REJTŐZŐ HAGYOMÁNY – Thassaladyon dorani magiszter értekezése – ONLINE https://www.kalandozok.hu/magus/runa/magia/szerafizmus/szerafizmus(raoulrenier)runa.pdf4.o [5]Egy lfg.hu-s fórum hozzászólás részlete jól mutatja,hogy miféle döbbenetes eszköztárral rendelkezhetnek azok akik a Sötét Útra lépnek: "Még egy példa a komoly feketemágiára, szintén részben az elemi mágiára alapozva: Lélekaltatás (Tudattalanság - 5Mp, Közömbösség - 3Mp) és 20 fokos alaphőmérséklet esetén egy 2E-s fagykitörés. Akár több ellenfél ellen is működik egyszerre, hiszen akár több áldozatnak is elaltathatod a lelkét, és a fagykitörés méretét növelve nagyobb létszámú csapat is belefér a hatótávba. A varázslat hatása meglehetősen látványos, és maradandó. Az áldozatok testhőmérséklete azonnak 0 fokra esik. Vagyis életüket vesztik.” [6] Az Aquir Gyűrű c. regényből tudjuk,hogy feketemágiával lehetséges részekre szakítani és a lelkeket és bebörtönözni a varázstárgyakba,tovább növelvén ezzel erejüket. Voltaképpen hasonló dolog vonul végig a Harry Potter sorozatban is. [7] Az egyik kártyán egy ötödkori feketemágus Arleth Mau Ran,a Változások Őre látható. Róla a kalandozok.hu szószedetében a következőket találtam: "Változások őre - Általános (alt) Larion istennő egyik közkeletű elnevezése. (Szinergium, 5/1) Larion - Általános (alt) Egyes források egy elfeledett istennőt, a változások istennőjét nevezik e néven. Hívják a változások őrének is. Állítólag még Airun Al Marem is kötődik hozzá. (Sötét térítő; Sötét Zarándok; Szinergium, 5/1)" [8] Új Törvénykönyv 123-124.o Mellesleg szerintem nem alaptalan feltételezni,hogy amennyiben az UTK-s próbálkozásokat nem kaszálják el a szabálykönyv megjelenése nyomán kibontakozó perek,akkor idővel kiadványok jelentek volna meg amelyekben ezek az alkasztok/specializációk játszhatóvá lettek volna téve. [9] Pl:Adron-papjai könyorületet nem ismerő ellenfeleiknek számítanak. PPL 1: 23.o,25.o, illetve az inkvizicióval való kapcsolatuk folytán: Wayne Chapman Tűnt napok aranya,élők dicsősége 567.o Velük kapcsolatban fontos megemlíteni,hogy nem tekintenek ellenségesen a dorani Szarvtorony uraira és az általuk gyakorolt tudományra. Bővebben: PPL 1. 25.o [10] UTK 356.o
 11. Greol

  Dumaterem

  Kiragadott részletek egy Malcom J. Hunttal nemrég készített rövid interjúból: A nyilvánosság számára talán nem látható, de írói szempontból meglehetősen aktív két év áll mögöttem a legutóbbi regényem (Szörnyek családja) 2018-as megjelenése óta. Szerkesztés alatt áll egy regényem (MAGUS), én erősen reménykedem idei megjelenésben, de tőlem független körülmények miatt ezt semmiképpen nem érdemes ígéretnek venni. Író-kollégákkal jelenleg egy novellásköteten dolgozunk, szintén a MAGUS világán és mindenképpen a lezáratlan projektek kategóriába sorolható, mivel a Manifesztációs háború 3. kötetét igyekszünk tető alá hozni. Az aktív írói munka hátulütője számomra, hogy ilyenkor nem tudok elmélyülni mások műveiben. Akármit olvasok, a saját történetem, karaktereim járnak a fejemben. Amikor szakítok időt az olvasásra, akkor inkább a zsáneren kívül keresek, főleg krimit, esetleg sci-fit. Az elmúlt időszakban a zsáneren belül elsősorban a saját írásaimhoz kapcsoló forrásműveket olvastam, főleg Wayne Chapmantől. Megkülönböztetett figyelemmel kísért szerző... szerintem nincs. Ha az a kérdés, hogy kinek a kötetét venném meg kb. gondolkodás nélkül, az talán Neil Gaiman lenne. https://www.fantasycentrum.hu/malcolmjhunt
 12. Greol

  Dumaterem

  Szerintem jobban jársz ha letöltöd Ncore-ról,kinyomtatod és bekötteted. (Feltételezem,ha UTK jó minőségben letölthető,akkor az ETK is.)
 13. Azért - ahogy a könyvről írt kritikámban is írtam - van pár jó dolog benne. Azokat kár lenne veszni hagyni.
 14. JELEN! Akár a Halacskák 2.0 égisze alatt szívesen gyűjtenék, írnék alkasztot. Aztán tegyük ki ide a többi cikk mellé. Na, Rodrigó? /talán a közös munka feledteti az udvarház körüli fiaskót.. / Ha jól tudom két regényben tünnek fel ilar fehérsámánok: A Hollóidőkben és a Halál Hét Arcában. Sajnos még egyiket sem volt időm elolvasni. (A sámán kaszt iránti rajongásomat figyelembe véve,ez súlyos hiányosság,idővel mindenképpen pótolni akarom.) Mindazonáltal egy-két szabálykönyvben már volt alkalmam olvasni az ilanoriak természethitéről,ez alapján pedig vannak bizonyos elképzelésiem arról,hogyan nézhet ki ez a lassan feledésbe merülő természet -és szellemkultusz. Ha komolyan gondoljátok az alkaszt kidolgozását mindenképpen ajánlani tudom saját,a témához igen szorosan kapcsolódó gyüjtésemet,amiben hasznos adalékokat és bizonyos, a kaszt kidolgozása szempontjából érdekes mágiaelméleti próblémák felvétését találhatjátok. https://kalandozok.hu/hirek/the-front-page/néhány-megjegyzés-a-nomád-sámánok-szellemvarázsával-kapcsolatban-r328/ (Önreklám bejezve.) Update: Javaslom átnézésre az Északi Szövetség c. hivatalos világleírás Ilanorral foglalkozó fejezetét is,ebben is van pár olyan dolog amit érdemes lehet figyelembe vennetek.
 15. Új videó amiben Raon további részleteket ismertet: https://www.youtube.com/watch?v=Q__juAMVG8s
×
×
 • Új...